KSÜ Lise ve Ön Lisans Mezunu KPSS 60 Puan ve Kura İle Personel Alacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ( KSÜ ) farklı kadrolar için kura ile ve KPSS ile personel alımı yapacağını belirtti. Peki şartlar nedir?

KSÜ Lise ve Ön Lisans Mezunu KPSS 60 Puan ve Kura İle Personel Alacak!

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere KPSS puanı veya Kura yöntemi ile personel alımı yapacak. İşin Olsa ekibi olarak sizlere haberimizde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi personel alımı ilanı hakkında detayları aktaracağız.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5) Atanmasına Engel Sabıka Kaydı Bulunmamak

6) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

7) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

8) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

9) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

10) İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

11) Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan - sınav süreci ile atanmanın her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

12) Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

ÖZEL ŞARTLAR:

Önlisans mezunu olarak talep şartlarına uygun başvuranlar, 2018 KPSSP93 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar aday sözlü sınava tabi tutulacaktır. Aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

Ortaöğretim mezunları için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle açık iş sayısının 4 (Dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday için noter huzurunda kura çekimi yapılacaktır. Kura çekimi sonucunda belirlenen asıl adaylar sözlü sınava tabi tutulacaktır.

Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına engel durumunun olmaması,Adayların en fazla 40 yaşında olmaları 4) Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda hizmet türlerine uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.Kahramanmaraş İl ve İlçelerinde ikamet ediyor olmak.

BAŞVURULAR:

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 20.01.2020 – 24.01.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezlerine şahsen başvuru yapabilirler.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE