KPSS Şartı Olmadan Üniversiteye 30 Kamu Personeli Alım İlanı Şartları!

İŞKUR üzerinde gelmiş olan ilanlara göre Aksaray Üniversitesi bünyesine farklı pozisyon ve statülerde 30 sürekli personel alımı yapacak. İşte şartlar.

KPSS Şartı Olmadan Üniversiteye 30 Kamu Personeli Alım İlanı Şartları!

Aksaray Üniversitesi bünyesindeki personel ihtiyacını gidermek için farklı pozisyonlarda ve niteliklerde personel alımı yapacağını bildirdi. Bu kapsamda ilana başvuru süreci İŞKUR üzerinde başladı ve adayların en geç 4 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN DETAYLARI NEDİR?

Aksaray Üniversitesi 657 Sayılı Devlet memurları kanuna göre Normal statüde, Engelli Statüsünde ve Eski hükümlü statüde personel alımı yapacağını bildirdi. Alımlar farklı pozisyonlara yapılacak olup toplamda 30 kişi alınacak.

Bu yönde 10 Güvenlik Görevlisi (Silahsız), 15 Temizlik Görevlisi, 1 Sulama Sistemleri Montaj İşçisi ve 4 Bahçe Bakım Elemanı alınacak.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak,

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

6. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

7. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

8. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

9. Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

10.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

11.İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, şartları aranır.

ÖZEL ŞARTLAR NEDİR?

Adaylardan Üniversite özel olarak ise, . En az ilkokul mezunu ve lise mezunu olmak, 18 yaşını doldurmuş ve 35 yaşından gün almamış olmak, Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak gibi nitelikler aranır. Ayrıca pozisyonuna göre ise,

Güvenlik Görevlisi: 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen geçerli özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.

Engelli Alımlar için: Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.

Sulama Sistemlerl ve Montaj İşçisi: Peyzaj alanlarında; otomatik sulama sistemleri, bahçe sulama sistemleri vb. sistemlerin kurulum, bakımonarım ve takibi, çim-bitki ekimi, dikimi, bakım ve çevre düzenlemesi işlerinde veya sıhhi tesisat işçileri ve boru tesisatçıları meslek kolunda deneyimli olduğunu meslek lisesi diploması, ustalık, kalfalık, işyerinden alacağı tecrübe belgesi veya sertifika vb. ile belgelendirmek.

Bahçe Bakım Elemanı için: Peyzaj alanlarında; çim-bitki ekimi, dikimi, bakım ve çevre düzenlemesi işlerinde deneyimli olduğunu meslek lisesi diploması, ustalık, kalfalık, işyerinden alacağı tecrübe belgesi veya sertifika vb. ile belgelendirmek.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan Aksayar Üniversitesine personel alımı başvuru süreci 10 Şubat 2020 tarihinde başlamş olup en geç 14.02.2020 tarihleri arasında başvurularını Aksaray İŞKUR İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE