İŞKUR Üzerinden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü KPSS Siz Personel Alıyor

İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilan ile göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesine Personel alımı yapacak. Başvuru şartları ve detaylar haberimizde.

İŞKUR Üzerinden Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü KPSS Siz Personel Alıyor

İŞKUR Kamu Personeli alımı ilanları yayımlandı. Yayımlanan Kamu İŞKUR İlanları ile Sosya Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Daimi/ Tam Zamanlı kamuda çalışacak Lise Mezunu Aşçı alımı yapılacak. Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü bünyesine Engelli Personel Alımı yapacak. Adaylardan aranan başvuru şartları ve başvuru bilgileri haberimizde.

BAŞVURU ŞARTLARI:

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4- Özel kanun veya diğer mevzuatında yer alan şartları taşımak.

5- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

6- Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

7- Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8- Her aday, Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanan listede belirtilen bir işyeri ve bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9- Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyurumuz ve ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak.

10- İlanın yayınlandığı tarihte herhangi bir kamu kurumunda çalışmıyor olmak.

11- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

12- Engelliler için ilan edilen kadroya başvuran adaylar;

Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmeleri gerekmektedir.

 13- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

İŞKUR ilşe gelen ilanlara göre adaylar başvurularını sadece İŞKUR aracılığı ile yapacak. Başvurular 11 Ocak 2021 tarihi ile başlamış olup en geç 15 Ocak 2021 tarihine kadar yapılacaktır. Başvurularınızı " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden İş İlan No (00005835499) ile yapabilirsiniz.

YORUM EKLE