İŞKUR 1 Mart 2021 Kamu İş İlanları: İÜC, TEİAŞ, DSİ, Et ve Süt Kurumu

Mary ayının ilk İŞKUR ilanları yayımlandı. Farklı kamu kurumları ve kuruluşları tarafından yapılacak işçi ve personel alımları için şartlar haberimizdedir.

İŞKUR 1 Mart 2021 Kamu İş İlanları: İÜC, TEİAŞ, DSİ, Et ve Süt Kurumu

Mart ayı itibari ile kamuya ilanlar yayımlanmaya başladı. Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanan 01 mart 2021 tarihli iş ilanlarına göre farklı kamu kurumları ve kuruluşları bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere İşçi Alımı ve Personel Alımı yapacaklar. Yayımlanan ilanlara göre en az ilkokul mezunu ve Lise mezunu alım yapılacak. Bu kapsamda alım yapılacak kadrolar ve ilanlar şöyledir.

01 Mart 2021 tarihi il Alım Yapacak Kurumlar:

Söz konusu ilanlara göre TEİAŞ, DSİ, Et ve Süt Kurumu, İÜC ve Belediyeler toplamda 41 personel alımı yapacaklar.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş: 6 kişilik kadro ile Büro İşçisi alınacak.

Devlet Su İşleri ( DSİ ): 1 Aşçı,

Et ve Süt Kurumu: 4 Kasap,

Çakırhöyük Belediye Başkanlığı: 1 Yük Taşıma Şoförü ve 1 Güvenlik Görevlisi,

Türkeli Belediyesi: 9 Temizlik İşçisi,

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğü: 30 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı

Başvuru Şartları Nedir?

1-Türk vatandaşı olma,

2. 18 yaşını tamamlamış olmak,

 İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

3- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir,

6. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular ilan sınav sürecinin her aşamasında red edilecektir.

7. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe madde 16 'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri ; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.'' denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı olmak,

8- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

9- 18 Yaşını tamamlamış olmak,

BAŞVURULAR BAŞLADI!

İŞKUR üzerinde yayımlanmış olan Personel alımı ilanlarına başvurular başladı. Adaylar başvurularını 01-05 Mart 2021 tarihleri arasında yapacaklar. Başvuru yapmak isteyen adaylar " https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx " adresi üzerinden Elektronik ortamda veya Alo 170 üzerinden başvuru yapacaklar. 

YORUM EKLE