HSK İlköğretim Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı İŞKUR'da Başladı!

Hakimler ve Savcılar Kurulu İŞKUR aracılığı ile personel alımı yapacak. Başvuru süreci Bugün itibari ile başlamış olup KPSS şartı aranmamaktadır.

HSK İlköğretim Mezunu Temizlik Görevlisi Alımı İŞKUR'da Başladı!

Türkiye İş Kurumu üzerinde haftanın personel alımı ilanları yayımlandı. Bu kapsamda 12 Nisan 2021 tarihi ile gelmiş olan ilana göre Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere KPSS Siz Personel Alımı yapacak. Alımlar En Az İlköğretim mezunlarından yapılacak.

Bu yönde HSK bünyesine Engelli olarak 3 kişilik boş kadro ile Temizlik Görevlisi Alımı yapacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • 36 yaşından gün almamış olmaları,
  • 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, Askerlik çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

HSK Perosnel alımı başvuruları sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacak. Bu kapsamda adaylar başvurularını https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden 12 - 16 Nisan 2021 tarihleri arasında İş İlan No (00005985855) ile yapacaklardır.

YORUM EKLE