Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İşçi Alımı İçin İŞKUR'da İlan Yayımladı!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İşçi Alımı yapacak. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan ilana göre Lise mezunu alım yapılacak. Peki şartlar ve detaylar nedir?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İşçi Alımı İçin İŞKUR'da İlan Yayımladı!

İŞKUR haftanın yeni personel alımı ilanlarını yayımladı. İŞKUR Personel Alımı ilanlarına göre DKK Personel alımı yapacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığının 2 inci Deniz İstihkam Tabur komutanlığı bğnyesine alım yapacak. Yayımlanan ilan için başvurular başladı ve sadece 4 gün sürecek. İşte başvuru şartları ve kadro bilgisi:

İLANIN DETAYLARI:

Alım Yapacak Kurum: Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2'inci Deniz İstihkam Tabur Komutanlığı

Çalışma Şekli: Daimi/Tam Zamanlı

İşveren Türü: Kamu

Son Başvuru Tarihi: 17 Temmuz 2020

Alım Yapılacak Kadro: İnşaat İşçisi

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesine alımını yapacağı işçi adaylarından, bazı nitelikler aranacak. Bu yönde DKK Tabur Komutanlığına sadece TMY kapsamında olan adaylar başvuru yapabilecek. Adaylardan aşağıdaki nitelikler aranacak.

  • 527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,       
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak ve özel kanunlarında yer alan şartları taşımak,
  • Türk Ceza Kanunun 53.’ncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Hakkında yapılacak güvenlik soruşturmasının olumlu olması,
  • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında “İnşaat İşçisi” meslek branşına müracaat edecek olan “TMSY” işçi adaylarının işin niteliği ve çalışma ortamı dikkate alınarak asgari sağlık koşullarını taşıyıp taşımadıkları tam teşekküllü devlet hastanesinde kontrol edilecek ve şartları taşımayanların tespiti halinde işe alım süreçleri iptal edilecektir.
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48’nci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşıması,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
  •  Çalışabilir durumda olunması,
  • En Az Lise mezunu olmak,

SINAV YAPILACAK!

DKK İşçi alımı için adaylara sınav yapılacak. Önce kura çekimi yapılacak olup başvuru sonrası 24 Temmuz 2020 Cuma günü Saat 14:30’da 2’nci Deniz İstihkam Tabur Komutanlığı toplantı salonunda kameralar önünde icra edilecek olan noter huzurundaki kura çekimi yapılacak. Kurada adı çıkan adaylar ise sınava katılacaklar.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

DKK İşçi ve personel alımı için başvuru süreci 13 Temmuz 2020 tarihi itibari ile başladı. Adaylar başvurularını en geç 17 Temmuz 2020 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir. Başvurular ve ilanın detayları aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantıda yer almaktadır.

BAŞVURU ADRESİ:esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanDetay.aspx?uiID=00005584926

YORUM EKLE