CTE 2021 Yılı 58 Temizlik Görevlisi ( İşçi ) Alımı Yapıyor! Şartlar ve Dağılım?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2021 yılı işçi alımı ilanı yayımlandı. Farklı bölgelerde olmak üzere en az ilköğretim mezunu alım yapılacak. İşte şartlar.

CTE 2021 Yılı 58 Temizlik Görevlisi ( İşçi ) Alımı Yapıyor! Şartlar ve Dağılım?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşçi Alımı ilanı yayımlandı. Yayımlanan ilana göre CTE bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı bölgelerdeki birimlerine İşçi Alımı yapacak. Söz konusu ilan iŞKUR ve Bakanlığın resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olup 58 kişilik kadro ile Temizlk Görevlisi Alımı yapılacak.

Bu kapsamda CTE bünyesinde hizmet veren İzmir/Menemen R Tipi ve Elazığ R Tipi Ceza İnfaz Kurumları ile Ankara, Denizli, İstanbul ve Kahramanmaraş Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Eğitim Merkezleri’nde 58 işçi alımı yapacak olup kontenjana göre dağılım şöyledir:

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, 35 yaşını bitirmemiş olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla askerlik ilişiği bulunmamak, askerlik durumu itibarıyla muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya tecilli olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
 • 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarından herhangi bir sebeple görevinden veya mesleğinden ihraç edilmemiş olmak,
 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5’inci maddesine göre işe göndermede öncelikli olan adaylar için; bu durumları işe yerleştirmede başvuran lehine, tek başına bir hak teşkil etmemekle birlikte, öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla en az ilköğretim mezunu olmak,
 • İlan tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak (4 Mart 1986 ve sonrası doğumlu olanlar müracaat edebilecektir),
 • Sağlık durumu yönünden: Vardiyalı çalışma usulüne göre bedenen ve ruhen görevini devamlı yapmasına engel bir durumun bulunmadığına dair Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları “temizlik görevlisi olur” ibareli sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR!

Ceza ve Tevkiefevleri Genel Müdürlüğü Temizlik Görevlisi alımı için başvurular ilanın yayım tarihi olan 04 Mart 2021 tarihi ile başlamıştır. Adaylar başvurularını en geç 08 Mart 2021 tarihine kadar yapılacak başvurular kabul edilecektir.

Bu yönde adaylar başvurularını sadece Türkiye İş Kurumu aracılığı ile gerçekleştireceklerdir. Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak başvuru ekranına ulaşabilirsiniz.

Başvuru Ekranı: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Başvuru Kılavuzu

Ek-1 Temizlik Görevlisi Atama Yapılacak Sayı ve Yerler

Ek-2 Beyan Formu

Ek-3 Güvenlik ve Arşiv Araştırması Formu

YORUM EKLE