Bu Hafta Kamuya 46 İlköğretim Mezunu Personel Alınacak!

Bu hafta yayımlanan ilanlara göre İŞKUR üzerinden toplamda 46 adet ilkokul mezunu personel alımı gerçekleştirilecektir. Alımlar İŞKUR üzerinden yapılacaktır.

Bu Hafta Kamuya 46 İlköğretim Mezunu Personel Alınacak!

20 Mart 2020 itibari ile kamuya personel alımları devam ederken İŞKUR üzerinden farklı eğitim seviyelerinde adaylar farklı pozisyonlarda istihdam edilecektir.Bu hafta içerisinde yayınlana yeni ilanlarda ise tam 46 personel alımı yapılacak olup kamu kurumlarında adaylar farklı pozisyonlarda istihdam edilecektir. İlgili alımlara ilişkin detaylar haberimizin devamındadır.

Kadro ve Başvuru Şartları

İlgili alımlar için genel olarak sağlanması gereken şartlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını tamamlamış 35 yaşından gün almamış olmak, İŞKUR'da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak, Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, Terör Örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, Askerlik ile ilişiği olmamak. (Fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak.)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmakİlan tarihinden ilgili ilçede ikamet ediyor olmak.En az ilköğretim, en fazla ortaöğretim (lise) mezunu olmak şartları aranmaktadır.

İlgili ilanlarda Esenköy Belediye Başkanlığı tarafından 5 temizlik işçisi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü 3 temizlik işçisi, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanlığı 18 temizlik işçisi, Boğaziçi Üniversitesi 15 temizlik işçisi, Marmara Ereğlisi Belediye Başkanlığı 4 şoför yük taşıma, Erzurum Emniyet Müdürlüğü 1 temizlik görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvuru Şekli

İlgili ilanlara İŞKUR üzerinden https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden erişilebilmektedir. İlan numaraları ise şu şekildedir.

YORUM EKLE