Afyon Kocatepe Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 21 Personel Alımı Yapacak

Tükiye İş Kurumu aracılığı ile gelmiş olan ilana göre Üniversiteye 21 Kişilik boşluk ile alım yapılacak. Başvuru şartları açıklandı.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İŞKUR Üzerinden 21 Personel Alımı Yapacak

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki persnel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda olmak üzere sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda alımlar Kura ve sözlü sınav ile yapılacak. Ayrıca tüm pozisyonlar için ilköğretim mezunu olmak yeterlidir.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE ÖZEL ŞARTLARI:

17 TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI: En az ilköğretim mezunu olmak. 18 ila 30 (dahil) yaşları arasında olmak.

1 İNŞAAT BOYACISI / BOYACI : En az ilköğretim mezunu olmak, Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olduğuna dair mezuniyet belgesi veya 3308 sayılı Kanun ile Meslek Eğitim Yönetmeliği gereğince, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika veya meslek koluna ait alanda ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya ilgili meslekte çalıştığını belgelemek (iş yeri yazısı veya SGK dökümü) (Bu konuda en az bir belgeyi idareye teslim etmek) Cinsiyeti erkek olmak. 18 ila 45 (dahil) yaşları arasında olmak.

3 HAYVAN BAKICISI: En az ilköğretim mezunu olmak, Cinsiyeti erkek olmak. 18 ila 30 (dahil) yaşları arasında olmak.

GENEL ŞARTLAR:

1 - Türk vatandaşı olmak.

2 - Kontenjan tablosunda belirtilen özel şartları taşımak.

3 - İlan tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.

4 - Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.

5 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6 - Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7 - Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

8 - Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

9 - Açılan pozisyonlara (temizlik görevlisi- inşaat boyacısı/boyacı-hayvan bakıcısı) başvuran adaylar Üniversitenin iş yerlerinde tüm iç ve dış mekânlarda vardiyalı çalışmaya müsait ve görevini devamlı yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu (ruhsal ve fiziksel) bulunmamak.

10 - Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün (2 Ay) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

BAŞVURU SÜRECİ BAŞLADI!

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesine alımını yapacaı personel adaylarından başvuruları İŞKUR üzerinden talep edecek. Bu yönde başvurular 16 haziran 2020 tarihi ile başlamış olup en geç 22 Haziran 2020 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece İŞKUR aracılığı ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

İLANIN TAM METNİ

YORUM EKLE