Resmi Gazetede COVİD 19 kapsamında kamuda çalışanlara ilişkin tedbirler genelgesi yayımlandı. Cumhurbaşkanı tarafından yapılan açıkmalaya göre Ülke genelinde yeni kısıtlamalara gidildi. Bu kapsamda Resmi Gazetede 14 Nisan 2021 tarihi ile COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili 2021/8 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi " yayımlandı.

KAMU ÇALIŞANLARINA ÇALIŞMA SÜRESİ GENELGESİ:

Resmi Gazetede 2021/8 sayısı genelgeye göre Kamuda çalışanlar için COVİD 19 kapsamında genelge şöyledir.

Hamile ve Engelilere İdari İzni:

Kamu Kurum ve kuruluşlardan çalışan , Milli İstihbarat teşkilatı hariç, gebeliğin 24. haftasından 32 inci haftasına kadar olan süre içerisinde hamile çalışanlar, süt izni kullananlar ile engelli çalışanlar idari izinli sayılacak.

60 yaş üzeri olanlar ve 10 Yaş altında Çocuğu Olanlara İdari İzin Verilecek

Yayımlanmış olan COVİD 19 genelgesine göre, Sağlık Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç olmak üzere, 60 yaş ve üzeride olanlar ( yönetici pozisyondakiler hariç ) Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hataslığı bulunanalar ile 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlar idari izinli sayılacaktır.

Editör: TE Bilisim