Jandarma Genel Komutanlığı Askeri Personel Alımı ilanı yayımlandı. 29 Aralık 2023 tarihli yayımlanmış olan Askeri personel alımı ilanına göre Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki eksikliğini karşılamak üzere Jandarma Genel Komutanlığı kapsamında toplamda 2788 kişilik kadro ile Sözleşmeli / Muvazzaf olmak üzere Subay ve Astsubay alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular Sona Eriyor!

Jandarma Genel Komutanlığının Subay ve Astsubay alımı için başvurular ilann yayım tarihi 29 Aralık 2023 tarihi ile başlamıştı ve en geç 14 ocak 2024 tarihine kadar gerçekeştirilmesi gereklidir. Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvurularını aşağıdaki bilgiler doğrultusunda gerçekleştirebilecekler. 

BAŞVURU EKRANI BURADA

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Başvurusu uygun değerlendirilen erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere branş bazında başvuru sıralamaya esas puanı (KPSS notunun %70’i, ALES notunun %30’u) en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanacak ve kontenjan miktarının 10 (on) katı aday, KPSS ve ALES puanı istenmeyen tabip ve diş tabibi branşlarına müracaat eden tüm adaylar sınavlara çağrılacaktır.

SONUÇLARDAN HABERDR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİRİNİZ.

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA

2788 Sözleşmeli/Muvazzaf Subay Astsubay Kontenjan Dağılımları:

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesine toplamda 2788 Subay ve Astsubay alımı yapılacağını bildirdi. Buna göre,

BAŞVURU YAPACAK KADIN ERKEK ADAYLAR İNSTAGRAMDA BULUŞTU! SENDE KATIL

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

jandarma Genel Komutanlığı Subay Kontenjanları: 

Jandarma Astsubay Kontenjanları:

Subay ve Astsubay Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Adayların ilgili ilanlara başvuru yapabilmeler için bazı Asgari nitelikleri sağlıyor olmaları gereklidir. Bu kapsamda Genel olarak adaylardan,

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Alım yapılacak alana göre eğitimini Ön Lisans veya Lisans seviyesinde tamamlamış olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik ve ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 • Hamile olmamak.
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmasına engel olabilecek herhangi bir problemi olmamak,

gibi genel şartlar aranacak.

KPSS Şartı Nedir?

Lisans mezunları için 2022 veya 2023 yıllarında yapılan KPSS'den ena z 60 puan almış olmak. Ön Lisans mezunları için ise 2022 yılında yapılan KPSS'den en az 60 puan almış olmak şartı aranacak.

Yaş Şartı Nedir?

01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1996 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir.), Lisansüstü öğrenimini tamamlamış adaylar için 32 yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 ve sonrası doğanlar başvurabileceklerdir. (Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir. Bu durumdaki adaylar Emekli Sandığı Kanunu 40’ıncı maddesinde belirtilen yaş hadlerine tabidir.)],

BAŞVURU KILAVUZLARI:

2023 YILI J.GN.K.LIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ SUBAY TEMİNİ

2023 YILI J.GN.K.LIĞI MUVAZZAF/SÖZLEŞMELİ ASTSUBAY TEMİNİ

Sözleşmeli İle Muvazzaf Arasındaki Fark Nedir?

Atama ve Görev Süresi:

 • Muvazzaf subaylar, genellikle askeri akademilerden mezun olarak atanırlar ve kariyerleri boyunca askeri hizmetlerine devam ederler.
 • Sözleşmeli subaylar ise belirli bir süre için sözleşme yaparak askeri hizmete katılırlar. Sözleşmeleri sona erdiğinde, sözleşmeli subaylar askeri hizmetten ayrılabilir veya sözleşmelerini uzatabilirler.

Eğitim:

 • Muvazzaf subaylar genellikle askeri akademilerde uzun bir eğitim sürecinden geçerler.
 • Sözleşmeli subaylar, genellikle kısa bir temel eğitimden sonra göreve başlarlar. Ancak, sözleşmeli subayların da uzmanlık alanlarına göre ek eğitim almaları mümkündür.

Kariyer Uzunluğu:

 • Muvazzaf subaylar, kariyerlerini boyunca çeşitli rütbelerde yükselebilirler ve uzun vadeli bir askeri kariyere sahip olma potansiyeline sahiptirler.
 • Sözleşmeli subaylar ise genellikle belirli bir sözleşme süresi boyunca görev yaparlar ve bu süre sona erdikten sonra askeri kariyerlerine devam edip etmeme konusunda seçeneklere sahiptirler.

Hizmet Sonrası İstihdam:

 • Muvazzaf subaylar, askeri hizmetlerini tamamladıktan sonra emekli olabilir ve emeklilik sonrasında çeşitli sivil pozisyonlarda çalışabilirler.
 • Sözleşmeli subaylar, sözleşmeleri sona erdikten sonra askeriyeden ayrılabilir ve sivil sektörde veya başka bir alanda kariyerlerine devam edebilirler.