İzmir'de hizmet vermekte olan Karaburun Belediyesi Memur Alımı yapacağını bildirdi. Yayımlanan ilana göre Karaburun Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda Lisans Mezunu Memuru Alımı yapacak. Alımlar iki kadro ile yapılacak olup Kadın Erkek adaylar başvuru yapabilecekler.

KADRO BİLGİLERİ:

Karaburun Belediyesi Genel İdare Hizmetleri sınıfında 8. Dereceli kadroya 1 Evlendirme Memuru Alımı ve 1 VHKİ Alımı yapacak. Kadın Erkek adaylarında başvurusu alınacak.

Evlendirme Memuru Eğitim Şartı: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, İktisat veya İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak

VHKİ ( Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ) Eğitim Şartı: Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Kamu Yönetimi, İktisat veya İşletme bölümlerinin birinden mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası sahibi olmak veya mezun olduğu okuldan bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Adaylardan özel olarak 2020 yılında yapılan KPSS'den P3 puan türünden 60 puan almış olmak şartı aranacak.

- Türk Vatandaşı Olmak.
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
- Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
- İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Karaburun Belediyesi bünyesine memur alımı için adaylar başvurularına 16 Ağustos 2021 tarihi ile başlayacak olup en geç 18 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını sadece Elektronik ortamda ve şahsen yapacaklar.

İLANIN TAM METNİ