Ülkemizde meydana gelen deprem ve yangın olaylarının artması üzerine belediyeler seri seri itfaiye eri alımları yapmaya başladı. Buna göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ve kamuoyuna yayımlanan ilan neticesinde en az ortaöğretim mezunu olmak üzere 250 itfaiye eri alımı yapılacağı belirtildi. Peki şartlar nedir, neler aranacak, kimler başvuru yapabilecektir?

Özel Aranan Şartlar Nelerdir?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı en az ortaöğretim mezunu 250 itfaiye eri alımı yapacak. İlgili alıma başvurabilmek için adayların ortaöğretim KPSS'den 60 ile üzeri, ön lisans KPSS'den 60 ile üzeri ya da lisans KPSS'den 60 ile üzerinde puan alması gerekmektedir. Puan şartlarına sahip olan erkek adayların 167 cm ile üzerinde boya sahip olmak, kadınlar için ise 160 cm ile üzerinde boya sahip olmaları gerekmektedir. Pozisyona göre B ehliyet ya da C ehliyet istendiği için adayların bu ehliyetlerin birisine ya da ikisine de sahip olması gerekiyor. Yaş şartı da arayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi 25/1/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanların başvurusunu kabul edecektir.

Genel Aranan Şartlar

  1. Türk vatandaşı olmak.
  2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
  6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BÖLÜM ŞARTLARI BURADA

RESMİ İLAN BURADA

Editör: TE Bilisim