İŞKUR Mart ayının son ilanlarını yayımladı. Kamu İŞKUR İlanları kısmında 30 mart 2021 tarihi ile yayımlanan ilanlara göre kamu Personeli Alımı yapılacak. Alımlar 3 farklı kurum tarafından yapılacağı açıklanırken başvuru şartları ve alım kadroları belli oldu. Bu kapsamda alımlar, Devlet Su İşleri, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak. Peki alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları nedir? İşte detaylar.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

DSİ: Devlet Su İşlerine bağlı olan Battalgazi Sulama Birliği 12 kişilik kadro ile Çiftçi (Tarla Ürünleri)(Zirai Sulamacı) alımı yapacak.

BSÜ: Bursa Uludağ Üniversitesi 7 kişilik kadro ile Hastane Hizmetlisi alacak.

VGM: Vakıflar Genel Müdürlüğü Eski hükümlü adaylar içerisinden 1 Diğer Teknisyen ve Tekniker kadrosunda alım yapacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

 • Türk vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
 • Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
 • Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 • Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışma durumunda bir engel durumu olmaması gereklidir.
 • Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi ve/veya kronik hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
 • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 • Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

İŞKUR ile gelen Kamu Personeli alımı ilanları için başvurular yayım tarihi olan Bugün ( 30 Mart 2021 ) itibari ile başlamış olup en geç 6 gün içerisinde yani 05 Nisan 2021 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda aşağıdaki ilan numaralarını kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İş İlan No (00005960964)

B.U.Ü. SAĞLIK UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ İş İlan No (00005960870)

BATTALGAZİ SULAMA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI İş İlan No (00005960368)

BAŞVURU ADRESİ: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Editör: TE Bilisim