Türkiye İş Kurumu ( İŞKUR ) bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 200 personel alımı yapacağını bildirmişti. Söz konusu ilan için İŞKUR başvuruları en geç 3 Haziran 2022 tarihine kadar kabul etti. merakla beklenen başvuru sonuçları uzun bir sürenin ardından adaylara duyuruldu. Başvuru sonuçlarına İŞKUR kadiyer adresi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

Merkez ve Taşra Teşkilatına 200 Personel Alımı Yapılıyor!

İŞKUR yayımladığı ilana göre 10 Merkez ve 190 Taşra Teşkilatı personel kadrosu ile Temizlik Görevlisi Alımı, Aşçı Alımı İle Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirecek. İşte Kontenjan dağılımı:

Başvuru Değerlendirmesi Nasıl Yapıldı!

Bildiğiniz gibi İŞKUR Personel alımları KPSS Puanına göre yapılıyor. Adaylar KPSS Puanı sırasına göre değerlendirilecek. KPSS Puan sırası esas alınarak herhangi bir Sınav Mülakat yapmaksızın atama yapılacak.

200 ASİL ve 200 YEDEK Aday belirlenecek!

Yapılacak KPSS Puan sıralaması ile toplamda 400 Aday belirlenecektir. Bu kapsamda KPSS Puanına göre 200 ASİL Aday listesi açıklanarak herhangi bir geçersiz başvuru durumunda atamak üzerede 200 Yedek aday belirlemesi yapılacaktır.

Başvuru Sonuçları Açıklandı!

İŞKUR az önce yayımladığı duyuru ile sonuçları duyurdu. Genel açıklamaya göre,

Kurumumuz merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’nci maddesinin (b) fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, 111 koruma ve güvenlik görevlisi ile 89 destek personeli (aşçı, temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 200 sözleşmeli personel alımına Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı (CBİKO) aracılığıyla Kariyer Kapısı üzerinden online olarak başvuran ve ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylardan KPSS (B) grubu puan sıralaması ve tercihleri esas alınarak en yüksek puandan başlamak suretiyle ön değerlendirme işlemleri yapılmıştır. Başvuru yapan tüm adaylar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden ön değerlendirme sonuçlarını görüntüleyebilmektedir.

Başvurulara İtiraz İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Adaylar ön değerlendirme sonuçlarına varsa itirazlarını, ön değerlendirme sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı dilekçe ile şahsen veya posta yoluyla Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına (Emniyet Mah. Mevlana Bul. No:42 Yenimahalle/ANKARA) yapacaklardır. Dilekçelerini 5 (beş) iş günü içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Kurumumuza ulaştırmayan, itiraz dilekçesinde T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayanlar dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacak olup e-posta veya faks ile yapılacak itirazlar kabul edilmeyecektir. İtiraz süresinin tamamlanmasına müteakip nihai sonuçlar ve yerleşmeye hak kazanan asıl adayların teslim etmeleri gereken belgeler ile diğer hususlar Kurumumuz internet sitesinde ilan edilecektir.