Belediye memur alımı ilanları yayımlanmaya devam ediyor. Van'da hizmet vermekte olan İpekyolu Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında Mahalli İdarelere İlk Defa atanacaklara Dair Sınav ve Atama yönetmeliği kapsamında memur alımı yapılacak.

Kontenjan Bilgisi Nedir?

İpekyolu Belediyesi memur alımları Teknik Hizmetler sınıfında olmak üzere 7. Dereceli kadroda isithdam edilmek üzere 1 Şehir Plancısı almı yapılacak. Kadın Erkek adaylar başvuru yapacak.

Başvuru için Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Belediye memur alımı için adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı ve 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Bu kapsamda;

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
  • Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
  • Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

KPSS Şartı nedir?

2022 yılında yapılmış olan KPSS den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 70 puan almış olmak şartı aranacak.

Başvurular ne Zaman Yapılacak?

Belediye Memur alımında adaylar başvurularını Mart ayı içerisinde gerçekleştirecekler. Bu kapsamda başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları ve başvuru esnasında istenilen diğer belgeler ile birlikte 26/03/2024-28/03/2024 tarihleri arasında mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Hafiziye Mah. Kazım Karabekir Cad. Serdar 2.Sk No:3 merkez binası adresindeki İpekyolu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü birimine şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir.

İLANIN TAM METNİ