İnönü üniversitesi 13 Nisan 2017 tarihli yapmış olduğu duyurusuna göre bünyesinde bulunan personel eksikliğini tamamlamak amaçlı farklı pozisyonlarda toplamda 93 sözleşmeli personel alacak. Duyuru Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmıştır. Adaylardan 2016 yılına ait Kamu Personeli Seçme Sınavı B gurubu puan sıralaması esas alınacaktır. Ayrıca adaylara Sözlü veya yazılı hiç bir şekilde sınav yapılmayacaktır. 

İnönü üniversitesi 93 Kişilik alım kadrosu ile 90 Hemşire, 2 Fizyoterapist ve 1 Sağlık teknikeri olmak üzere 93 personel alacak. Bu kadrolara göre adaylardan, 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları, herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli veya yaşlığı almıyor olmak, erkek adaylar için askerliğini bitirmiş veya askerlik ile ilgisi bulunmamak ve görevini yapmasına engel olacak herhangi bir sağlık problemi olmaması şartları aranmaktadır. 

Ayrıca bu genel şartlar dışında her kadro için özel mezuniyet şartıda aranacaktır. hemşire pozisyonu için, Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri veya Sağlık Memurluğu lisans programlarının birinden mezun olmak. Fizyoterapis Pozisyonu için, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. Sağlık teknikeri için ise, Radyoterapi önlisans programından mezun olmak şartları aranacaktır. 

Adaylar başvurularını ilan yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak olup en geç 28 Nisan 2017 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta yolu ile yapılan başvurularda, başvuru için istenilen belgelerin, İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına son başvuru tarihi mesai saati bitimine kadar ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir. İlanın tam metni için Buraya Tıklayınız.