İŞKUR Günün Kamu İşçi ve Memur Alımı ilanlarını yayımladı. 15 Haziran 2023 tarihi ile gelmiş olan ilana göre " İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Genel Müdürlüğü ( İLKSAN ) " bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda memur alımı gerçekleştirecek. Bu kapsamda Memur alımları KPSS Puanı ile yapılacak olup aranan bazı şartların sağlanıyor olması gereklidir.

İLKSAN Memur Alımı Kontenjan Bilgisi nedir?

İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre alımlar Engelli ve Daimi Statüde olan adaylar için gerçekleştirilecektir. Bu yönde başvuru alınacak kontenjanlar;

  • 2 Engelli Uzman Yardımcısı ( Genel ),
  • 3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ( VHKİ ),
  • 5 Uzman Yardımcısı ( Genel ),

olmak üzere toplamda 10 Memur Alımı gerçekleştirilecektir.

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nedir?

a) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

b) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını bitirmiş olmak,

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

ç) Herhangi bir suç hükümülüğü olmamak,

d) 4857 sayılı Kanunun engelli kadrolarına ilişkin madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engelli olmamak.

e) Sandık, Sandığa bağlı tüm birimler ile işletme ve iştiraklerde bulunduğu pozisyona eşdeğer statüde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Adaylardan özel olarak Eğitim, Yaş ve KPSS Şartı aranacak.

KPSS Şartı nedir?

2022 yılında yapılmı olan Kamu Personeli seçme sınavından Uzman yardımcısı kadrosu için P3 puan türünden ve VHKİ alımı için Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 560 puan almış olmak.

VHKİ Alımı Şartları:

Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni için; Ön lisans Programlarının “Bilgi Yönetimi ile Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” bölümlerinden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

Engelli Uzman Yardımcısı Alımı Şartları:

 Engelli Kadrosunda çalıştırılmak üzere 2 (İki) Uzman Yardımcısı için, Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

Uzman Yardımcısı Alımı Şartları:

4 (Dört) Uzman Yardımcısı için, Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren “Bankacılık, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgi ve Belge Yönetimi, Ekonomi ve Finans, Finans ve Bankacılık, İnsan Kaynakları Yönetimi, Muhasebe ve Denetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi ve Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri” bölümlerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

1 (Bir) Uzman Yardımcısı için, Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Grafik Tasarım Bölümünden veya buna denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

İLKSAN Memur alımı için başvurular ilanların yayım tarihi itinbari ile başlamış olup en geç 4 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 15 - 19 Haziran 2023

Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

İlan Numaraları Nedir?

2 Engelli Uzman Yardımcısı ( Genel ) İş İlanı Numarası: 00007598958

3 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ( VHKİ ) İş İlanı Numarası: 00007599059

5 Uzman Yardımcısı ( Genel ) İş İlanı Numarası: 00007599128 - 00007599735