İçişleri Bakanlığı memur alımı yapacak. Yayımlanmış olan ilana göre Bakanlığa bağlı olan Göç İdaresi Başkanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 8. ve 9. boş kadrolarda iatihdam edilmek üzere Uzman yardımcısı alımı yapılacak. Başvuru süreci başlamış olan Bakanlık memur alımı için adaylardan aranan şartları ve başvuru bilgilerini sizlerle paylaşacağız.

15 Memur Alımı Kontenjan Bilgisi Nedir?

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı merkez teşkilatında boş bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 8 inci ve 9 uncu derecelerden toplam (15) adet Göç Uzman Yardımcısı kadrosuna 11 Temmuz 2013 tarihli ve 28704 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Göç Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş sınavı ile Göç Uzman Yardımcısı alınacaktır. Giriş sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilecek?

Göç İdaresi Başkanlığı memur alımı başvurusu için genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacajk. özel olarak ise;

- 2021 veya 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) KPSSP6, KPSSP7, KPSSP16, KPSSP21, KPSSP26, KPSSP29, KPSSP30, KPSSP31, KPSSP32, KPSSP36, KPSSP41 puan türlerinden herhangi birinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.

- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (01.01.1988 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) olmak,

- En az 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden mezun olmuş olmak,

Başvurular Başladı!

Bakanlık memur alımı başvuru süreci Bugün ( 24 Nisan 2023 ) itibari ile başladı. Adyalar başvurularını en geç 2 Mayıs 2023 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Başvuru için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

BAŞVURU ADRESİ VE İLANIN TAM METNİ