İçişleri Bakanlığı yeni ilan yayımladı. 13 Ekim 2023 tarihi ile yayımlanmış olan Memur Alımı ilanına göre İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 77 kaymakam adayı alınacaktır. Alımlar Kaymakam Adayı Sınavı ile gerçekleştirilecek olup Bakanlık bu yönde başvuru şartları ve Sınav bilgileri hakkında detayları açıkladı.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

- Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye ve finans, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümlerinden veya bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer alan derslerin en az yüzde seksenine sahip olan diğer bölümlerden ya da hukuk fakültelerinden mezun olmak veya; • Üniversitelerin sosyal bilimler, mühendislik fakülteleri ile tarih bölümlerinde en az dört yıllık lisans eğitimi yapmış ve uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak.

- Yukarıda belirtilen bölümlerden mezun olmayan kaymakam aday adayları; mezun oldukları bölümlerin müfredatının bahse konu bölümlerin müfredatının yüzde seksenine sahip olduğuna ilişkin Yükseköğretim Kurulundan alacakları eşdeğerlik belgesini, lisansüstü eğitim yapan kaymakam aday adayları ise noter onaylı diploma suretlerini ya da mezun olduklarını gösterir resmi belgeleri mülakat sınavı için evrak teslimi esnasında diğer evraklarla birlikte İçişleri Bakanlığına ibraz etmek zorundadırlar.

- 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu’nun 2 ve 2/A, 657 sayılı DMK’nın 48/A, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 274/A ve Kaymakam Adayları Yönetmeliği’nin 5. maddelerinde yer alan şartlara haiz olmak.

- 01 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1988 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

- Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİNİ EKLEDİ!

Az Önce ÖSYM den gelen sonrakika duyurusuna göre İçişleri Bakanlığına ait Kaymakam Adayı alımı sınav tarihlerini duyurdu.

Kaymakam Adayı Alımı Başvuruları ne Zaman Yapılacak?

İçişleri Bakanlığından gönderilmiş olan ilana göre 77 kaymakam Adayı alımı sınavı için başvurular Ekim ayı içinde yapılacak. Ayrıca Başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı ÖSYM tarafından yayımlancaktır.

Başvuru tarihleri: 20 - 30 Ekim 2023

Başvuru Adresi: ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden

Sınavlar ise, 03 Aralık 2023 tarihinde aşağıdaki sınav merkezlerinde yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ