Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Geneli farklı şehirlerde olmak üzere 923 kişilik kadro ile sözleşmeli perosonel alımı ilanı yayımlandı. Farklı kadrolarda olmak üzere lisans mezunu Gençlik Çalışanı, Psikolog ve Spor Uzmanı Alımı yapılacak. 

Adayların uzun süredir beklediği ilan yayımlanarak, Kontenjan dağılımı, Başvuru şartları ve başvuru tarihleri açıklandı.

923  Gençlik Çalışanı, Psikolog ve Spor Uzmanı Alımı İlanı Yayımlandı!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatı İl Müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere 2020 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puan sırası esas alınarak spor uzmanı, gençlik çalışanı ve psikolog boş pozisyonları için belirlenen ek-1 sayılı kontenjan dağılımı listesinde belirtilen boş kontenjan sayısının üç (3) katı kadar çağırılacak adaylar arasından sözlü sınav sonucu başarı sırasına göre tam zamanlı “4/B Sözleşmeli Spor Uzmanı, Gençlik Çalışanı ve Psikolog” alımı yapılacaktır.

Kontenjan Dağılımı Nasıl Olacak?

Bakanlık bünyesine 923 kişilik kadro ile Türkiye geneli,

  • 373 Spor Uzmanı,
  • 500 Gençlik Çalışanı,
  • 50 Psikolog,

alımı yapacak. İşte 81 şehre göre kontenjan dağılımı:

Kimler 923 Personel Alımına Başvuru Yapabilecek?

Adaylardan genel ve özel olarak bazı nitelikler aranacak. Bu kapsamda genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS ve Eğitim şartı aranacak.

Genel Şartlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak, Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,
  • Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,
  • Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak, Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

Özel Başvuru Şartları

KPSS Şartı Nedir?

2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden Spor Uzmanı ve Psikolog pozisyonları için en az 60 (altmış) puan, Gençlik Çalışanı pozisyonu için en az 50 (elli) puan almış olmak,

Eğitim Şartı Nedir?

1) Spor Uzmanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

2) Gençlik Çalışanı pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde ilgili grup için belirlenmiş bölümlerden mezun olmak.

b) Gençlik Çalışanı pozisyonu 5. Grup için Bakanlığımızca verilen gençlik liderliği sertifikasına sahip olmak.

2) Psikolog pozisyonları için;

a) Yükseköğretim kurumlarının en az lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümlerinden mezun olmak.

- Adayların başvurunun son günü itibarıyla aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

- Adayların öğrenim düzeylerinin başvuru yapılacak pozisyona ve gruba uygun olması gerekmektedir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanlardan sözleşmelerinin fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmeyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu hususun sonradan anlaşılması halinde yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi sözleşmeleri iptal edilecektir.

- Başvuru esnasında beyan edilen bilgilere dair belgeler ile diğer belgeler yerleştirilmeye hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar başvurularını, 24 Ocak 2022 (10:00) – 28 Ocak 2022 (17:00) tarihlerinde e-Devlet üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaklardır.

İLANIN TAM METNİ