Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel alımı yapacak. Geçtiğimiz günlerde gelmiş olan Personel alımı ilanına göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda Bakanlığın Merkez ve Taşra Teşkilatında istihdam edilmek üzere 4501 kişilik kadro ile Sözleşmeli Personel Alımı yapılacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 4/B sözleşmeli personel alımı KPSS Puanı ile gerçekleştirilecek. Bu yönde adaylara herhangi bir Mülakat yapılmayacaktır.

GSB Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı yayımladığı ilan ile Merkez ve Taşra Teşkilatına alım yapacak. Bu yönde " 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) " alımı için kontenjan dağılımı:

Merkez Teşkilatı Kontenjanları:

 • Ön Lisans mezunu 22 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( 12 Erkek , 10 Kadın )
 • Lise Mezunu 21 Destek Personeli ( 5 Elektrik Tesisatçısı, 10 Sıhhi Tesisatçı, 1 Havuz Suyu Operatörü, 5 İklimlendirme personeli )

Taşra Teşkilatı Kontenjanları:

 • Ön Lisans Mezunu 3600 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ( 2246 Erkek ve 1354 Kadın )
 • Lise mezunu 858 Destek Personeli ( 152 Elektrik Tesisatçısı, 165 Sıhhi Tesisatçı, 165 Havuz Suyu Operatörü, 376 İklimlendirme personeli )

Şehre Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. Maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek" gibi nitelikler aranacaktır.

Başvuru Özel Şartları Nelerdir?

GSB Adaylardan yukarıdaki niteliklere ek olarak KPSS ve Eğitim nitelikleri arayacak.

KPSS Şartı Nedir?

2022 yılında yapılmış olan Kamu personeli seçme sınavından Lise için P94, Ön Lisans için P93 puan türünden en az 50 puan almış olmak şartı aranacaktır.

Eğitim Şartı Nedir?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı için, Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak.

Destek Personeli Alımı için, Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

Mesleki Şartlar Nelerdir?

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

 • Son başvuru tarihi itibarıyla 40 yaşını doldurmamış olmak,
 • 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
 • Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli geçerlilik süresi bulunan sağlık kurulu raporuna sahip olmak,
 • Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Elektrik Tesisatçısı) pozisyonu için;

 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Elektrik Tesisatçısı (En az seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olmak.

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Sıhhi Tesisatçı) pozisyonu için;

 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Sıhhi Tesisatçı (En az seviye 3) sertifikasına ya da Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluştan alınmış Sıhhi Tesisatçı (En az seviye

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(İklimlendirme Personeli) pozisyonu için;

 • Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Katı, Sıvı, Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi sertifikasına sahip olmak.

Destek Personeli (Bakım – Onarım)(Havuz Suyu Operatörü) pozisyonu için;

 • Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Havuz Suyu Operatörlüğü sertifikasına sahip olmak.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı için başvurular başladı. Sadece online olarak yapılmakta olan başvurular için süreç Eylül ayında sona erecek. Bu kapsamda;

Başvuru Tarihleri: En geç 6 Eylül 2023

Başvuru Adresi: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr

İLANIN TAM METNİ