Gençlik ve Spor Bakanlığı 2022 yılı işçi alımı duyurusu yayımladı. Merakla beklenen ilan için Bakanlıktan gelmiş olan duyuru ile kontenjan sayısı belli oldu. Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu resmi twitter hesabında yayımladığı duyuru ile 2022 yılı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 1017 kişilik kadro ile sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi. Başvuru detayları gibi temel bilgileri paylaşan Bakan açıklamasını sizlerle paylaşacağız. Ayrıca İşin Olsa ekibi olarak ilgili ilan hakkında özel araştırmalarımızı siz değerli okurlarımız ile paylaşacağız.

1017 Sürekli İşçi Alımı Yapılacak!

Bakan Mehmet Kasapoğlu 4 Ağustos 2022 tarihli yayımladığı duyuruya göre " GSB AİLESİ BÜYÜYOR " adlı başlığı ile farklı alanlarda 1017 lişilik işçi kadrosu ile alım yapılacağını açıkladı.

Başvuru tarihleri Belli Oldu!

İlgili açıklama da başvuruların Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yapılacağı bildirildi. Başvuruların 8 Ağustos 2022 tarihi ile başlayıp 12 Ağustos 2022 tarihi ile sonlandırılması bekleniyor. İŞKUR üzerinden başvurular Elektronik ortamda veya Alo 170 telefon hakkı üzerinden başvuru yapılacaktır. 

Başvuru Tarihleri: 8-12 Ağustos 2022

Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Mehmet Kasapoğlu Sürekli İşçi Alımı Resmi Duyurusu:

GSB ailesini günden güne büyütmeye, güçlendirmeye devam ediyoruz 1017 sürekli işçi alımı için ilan detayları Resmi Gazete’de yayımlanacak. Başvurular ise 8-12 Ağustos tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun.

Hangi Kadrolarda Sürekli İşçi Alımı Yapılacak?

Edinilen bilgiye göre 1017 kişilik kadro ile memur alımları Temizlik Görevlisi  kadrolarında yapıacak. Aynı zamanda farklı şehirlerde personel alımı gerçekleştirilecektir.

2) Temizlik Görevlisi meslek kolu için;

a) En az ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olmak.

Başvuru Genel Şartları Ne Olacak?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

c) 18 yaşını tamamlamış olmak (12.08.2004 ve öncesi doğumlu olmak).

d) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

e) Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

g) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

h) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

i) Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak.

j) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.

k) Başvurduğu kadronun bulunduğu il sınırlarında ikamet etmek.

l) Başvuru yaptığı kadro için aranan cinsiyet şartını taşımak.

m) Eski hükümlü sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü olmak,

n) Engelli sürekli işçi pozisyonları için Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde engelli olmak,

İLANIN TAM METNİ