Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacak. Az Önce gelmiş olan duyuruya göre GSB bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere sözleşmeli 11 bin 455 personel alımı yapılacak. Alımlar 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun kapsamında 4/B sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Peki Adaylardan arana şartlar nedir? Hangi kadrolarda personel alımı yapılacak? Detayları sizlerle paylaşacağız.

11 Bin 455 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak yaptığı açıklama sonrası Resmi gazetede 25 Ağustos 2023 tarihi ile resmi ilan yayımlandı. Buna göre Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 11 bin 455 Sözleşemeli personel alımı yapılacak.

Personel Alımı Kontenjan Dağılımı Nedir?

  • 4138 Destek Personeli,
  • 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 3295 Büro Personeli,
  • 400 Psikolog 

olmak üzere Kadın Erkek adaylar içerisinden 11 bin 455 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Detaylı Kontenjan Dağılımı Nedir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı büyesine farklı alanlarda Sözleşmeli Personel alımı yapılacağı açıklandı. Bu kapsamda,

2022 yılı KPSS B grubu KPSS P93 puanı esas alınarak 3622 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve KPSS P94 puanı esas alınarak 879 Destek Personeli (Bakım-Onarım) alımı yapılacaktır.

2022 yılı KPSS B grubu KPSS P3 puanı esas alınarak 400 Psikolog, 3295 Büro Personeli ve 2022 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak 3259 Destek Personeli (Temizlik) alımı yapılacaktır

Mülakatsız Personel Alımı Yapılacak!

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı için adaylara herhangi bir Sınav yapılmayacak. Bu kapsamda Mülakatsız olmak üzere 11 bin 455 Sözleşmeli personel alınacak. Değerlendirmeler KPSS Puanına göre gerçekleştirilecektir.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için adaylardan genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu kapsamda adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilcek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak" gibi şartlar aranacak.

Ayrıca

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak,

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

- Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

- Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

gerekmektedir.

Kontenjana Göre Özel Şartlar Nelerdir?

Gençlik ve Spor Bakanlığı adaylardan özel olarak Eğitim, KPSS ve Pozisyonun gerektirdiği nitelikleri arayacak. Buna göre,

Eğitim Şartı:

Alımlar en az lise mezunu kapsamında yapılacak. Buna göre adayların ilgili bölümlerden Lise, Ön Lisans veya Lisans mezunu olmaları gereklidir.

Büro Personeli Alımı İçin, Üniversitelerin en az lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı İçin, Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerinden mezun olmak.

Destek Personeli ( Temizlik Görevlisi ) alımı için, Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezun olmak.

KPSS Şartı:

GSB Kamu Personeli alımı ilanı için 2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmaları gereklidir.

Meslek Şartı nedir?

Güvenlik Görevlisi Şartları:

Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için;

a) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,

b) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10’uncu maddesinde belirtilen şartları taşımak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

d) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 18’inci maddesinde belirtilen ve 26/6/2021 tarihli ve 31523 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli ve boy-kilo bilgilerini içeren son 1 (bir) yıl içerisinde alınmış sağlık kurulu raporuna sahip olmak (15 Eylül 2021 tarihinden önce alınan sağlık kurulu raporları kabul edilmeyecektir.),

e) Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak ve boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 20’den fazla veya 15’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+20=90’dan fazla, 70-15=55’den az olmaması gerekmektedir.)

f) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

 Psikolog pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren psikoloji bölümü ile bu bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

Büro Personeli pozisyonu için;

a) Üniversitelerin lisans düzeyinde eğitim veren İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi, Ekonometri, Uluslararası İlişkiler, İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümleri ile bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmak,

Şartları aranacaktır.

Başvuru Tarihleri Belli Oldu!

Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri belli oldu. Bu kapsamda adaylar başvurularına 28 Ağustos 2023 tarihi ile başlayabilecekler. Bu kapsamda;

Başvurular Büro personeli, psikolog ve destek personeli (temizlik) Alımı için:  28 Ağustos-1 Eylül 2023

Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile Destek personeli (bakım-onarım) için : 28 Ağustos-6 Eylül 2023

Başvuru Ekranı: Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İLE DESTEK  PERSONELİ BAŞVURU KILAVUZU

BÜRO PERSONELİ, TEMİZLİK VE PSİKOLOG ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDIĞINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN İŞİN OLSA MOBİL UYGULAMASINI İNDİR VE İNSTAGRAMDA TAKİP ET

İşin Olsa İnstagram >>>>> BURAYA

İOS Uygulama İçin >>>> BURAYA

Android Uygulama için >>>> BURAYA