Gençlik ve Spor Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayımladığı personel alımı ilanına göre 1017 Temizlik Görevlisi alımı yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda başvuruların sona ermesinden sonra Sözlü Mülakata katılmaya hak kazanan adaylara 3 - 7 Ekim 2022 tarihinde uygulanan sınav sonucuna ilişkkin açıklama Gençlik ve Spor Bakanlığından geldi. 

Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1027 kişilik kadro ile bünyesine, 767 sürekli işçi, 144 engelli sürekli işçi, 106 eski hükümlü işçi olmak üzere Temizlik Görevlisi alımı yapılacaktır.

Bu kapsamda Adaylar sözlü sınavlarına ulaşabilecekler. Sözlü Sınav Sonuç Açıklaması:

4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Bakanlığımız taşra teşkilatında güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi meslek kolunda istihdam edilmek üzere 03 - 07 Ekim 2022 tarihleri arasında Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri Sınav Kurullarınca gerçekleştirilen 2022 Yılı Sürekli İşçi Alımı Sözlü Sınavına katılan adaylar sözlü sınav sonuçlarını “basvuru.gsb.gov.tr” adresinden öğrenebileceklerdir.

Belge Teslim Tarihi Açıklandı!

GSB İşçi alımında sözlü sınavda başarılı olan adaylar belge teslimi yapacak. Buna göre adayların Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerine 24 – 29 Kasım 2022 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde aşağıdaki belgelerin teslimini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

1- En az Ortaöğretim (lise ve dengi) öğrenim düzeyine sahip olduğunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi.

2- Son altı ay içerisinde çekilmiş iki adet biometrik fotoğraf.

3- Eski hükümlü statüsünde hak kazanan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi.

4- Engelli statüsünde hak kazanan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık kurulu raporu.

5-Beyan formu. (beyan formunu indirmek için tıklayınız)