İş kazaları dünyada ve ülkemizde gelişen teknolojiye rağmen tamamen önlenememiştir. Bunun da sebebi, uzman olamayan bir düşünce, gerekli şartları sağlayamayan işveren olarak düşünebilir. Fakat önemli bir gelişme olarak; devletin iş sağlığı ve güvenliği konusunda attığı adımları söyleyebiliriz. Daha güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, oluşabilecek mesleki hastalıkların önüne geçebilmek için devlet, 6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenliği” Kanunu’nu çıkarmıştır. Bu duruma göre, kanun kapsamına giren işletmelerde “iş güvenliği uzmanı”, bulunması zorunlu hale gelmiştir. İş güvenliğinin en önemli amacı; çalışanların sağlığını korumaktır.

Bu durumda çalışan kendini güvende hissedeceğinden, kendini daha rahat bir şekilde işine verebilecektir. Tabi hal böyle olunca üretimin kapasitesi artacak ya da kalite bakımından üretim daha da değerlenecektir. Görüldüğü üzere, bu durumdan sadece çalışan faydalanmayacak, işveren de işyerinin güvenli olmasının verdiği huzura kavuşacak ve üretimdeki kalitenin arttığına şahit olacaktır. International Labour Organization, yani Uluslararası Çalışma Örgütü’nün araştırmasına göre, iş kazalarının neredeyse tamamına yakın bir kısmı önlenebilir kazalardan oluşmaktadır. Yani bu kurumun bahsettiği durum; iş kazalarının sadece %2’lik bir kısmından korunmanın mümkün olmadığıdır. Gördüğünüz gibi iş sağlığı ve güvenliği konusuna yeterince önem verilmesi ve buna uygun çalışmaların yapılması halinde, iş kazaları neredeyse hiç olmayacaktır. Çalışanların da üstüne düşen görev, bilinçli bir vatandaş olup, çalıştığı ortamın daha güvenli olması için çabalamaktır.

İş Güvenliği Maddeleri Nedir? 

İş güvenliği, çalışanların işyerlerinde güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak amacıyla alınan önlemleri içeren bir konsepttir. İş güvenliği maddeleri, bu önlemleri ve kuralları belirleyen unsurları ifade eder. İş güvenliği maddeleri genellikle yasal düzenlemeler, standartlar ve kurumsal politikalarda bulunur. İş güvenliği maddeleri şunları içerebilir:

  1. İş Güvenliği Yasaları ve Yönetmelikler: Her ülkede, iş güvenliğiyle ilgili yasalar ve yönetmelikler bulunur. Bu belgeler, işyerlerindeki güvenlik standartlarını belirler ve işverenlerin, çalışanların güvenliğini sağlamak için uymaları gereken kuralları belirler.

  2. Kişisel Koruyucu Donanımlar (KKD): İş güvenliği kapsamında kullanılan kişisel koruyucu donanımlar, çalışanların bedenlerini korumak için kullanılan ekipmanlardır. Bu ekipmanlar arasında başlık, gözlük, iş eldiveni, iş ayakkabısı, kulak koruyucu gibi unsurlar bulunabilir.

  3. İşyeri Güvenlik Eğitimleri: Çalışanlara iş güvenliği konusunda düzenlenen eğitimler, güvenli çalışma yöntemleri, acil durum prosedürleri, tehlikeli maddelerle çalışma kuralları gibi konularda bilgi sağlar.

  4. Çalışma Ortamı Değerlendirmeleri: İşyerlerinde yapılan risk değerlendirmeleri, potansiyel tehlikelerin belirlenmesine ve bu tehlikelerle başa çıkacak önlemlerin alınmasına yardımcı olur.

  5. Acil Durum Prosedürleri: İşyerlerinde olası acil durumlar için belirlenmiş prosedürler, yangın çıkması, kaza, doğal afet gibi durumlara karşı çalışanların güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlar.

  6. İş Sağlığı ve Güvenliği Komiteleri: İş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği konularını izleyen, değerlendiren ve geliştiren komitelerin oluşturulması, iş güvenliği maddeleri arasında yer alabilir.

  7. Tehlikeli Maddelerle Çalışma Kuralları: İş yerlerinde kullanılan tehlikeli kimyasallar veya maddelerle çalışma durumunda alınması gereken önlemleri belirleyen kurallar.

  8. İşyeri İşaret ve Etiketlemeleri: İş yerlerindeki tehlikeleri belirten işaretler ve etiketlemeler, çalışanların dikkatini çekerek güvenli bir çalışma ortamı sağlamaya yardımcı olur.