Gelir İdaresi Başkanlığı 145 sözleşmeli perosnel alımı hakkında duyuru geldi. Söz konusu yayımlanmış olan duyuruya göre farklı kadrolardaki alımlarda sınavlarda başarılı olmuş olan adaylar için teslim edilecek belgeler açıklandı.

Hangi Kadrolarda Atama Yapılacak ve Belge teslim Edilecek?

  • 24 Tekniker,
  • 27 Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
  • 11 Avukat,
  • 56 Destek Personeli ( Hizmetli ),
  • 27 Destek Personeli ( Şoför ),

Geir İdaresi Başkanlığı Duyurusu:

Gelir İdaresi Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan Sözleşmeli Personel (4/B) Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Tekniker, Destek Personeli (Şoför ve Hizmetli) pozisyonlarına atanacak adaylar için 31 Mayıs - 10 Haziran 2022 tarihleri arasında yapılan sınavlarda başarılı olanların;  

1- KPSS sonuç belgesine ilişkin internet çıktısı,

2- Kimlik kartı veya nüfus cüzdanının fotokopisi, (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır.)

3- Öğrenim belgesinin fotokopisi, (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır.)

4- Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak atanacaklar için özel güvenlik görevlisi kimlik kartının fotokopisi, (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır.)

5- Şoför olarak atanacaklar için D1 veya D sınıfı sürücü belgesinin fotokopisi, (aslı ile karşılaştırılarak onaylanacaktır.)

6- Mal bildirim beyannamesi, (Kurumdan temin edilecektir.)

7- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, (Kurumdan temin edilecektir.)

8- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 6 adet fotoğraf,

Yukarıda sayılan belgeler “Sözleşmeli Personel Atama Başvuru Formu” ile birlikte en geç 22.07.2022 tarihi mesai bitimine kadar;

- Merkez Teşkilatına atanacaklar, 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığına;

(Devlet Mahallesi Merasim Caddesi No:9/1 Çankaya/ANKARA)

- Taşra teşkilatına atanacaklar,

Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Tekirdağ, Trabzon ve Zonguldak illerinde Vergi Dairesi Başkanlıkları Personel Müdürlüklerine, 

Diğer illerde ise Defterdarlık Personel Müdürlüklerine,

şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Duyurulur. 

Söz konusu başvuru formuna ulaşmak için tıklayınız.