MSB ve Genelkurmay Başkanlığı memur alımı ilanı yayımlandı. Aynı zamanda başvuru süresi başlamış olan ilan için Askeri kurumlar bünyelerindeki eksikliği karşılamak üzere 55 kişilik boş kadro ile memur alımı yapacak. Alımlar Milli Savunma Bakanlığına ve Genelkurmay Başkanlığına yapılacak. Yayımlanan ilana göre,

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre Uzman Yardımcısı temini yapılacaktır.

Denildi. 

ALIM YAPILACAK BİRİMLER VE KADROLAR:

Milli Savunma Bakanlığında istihdam edilmek üzere farklı alanlarda 50 uzman yardımcısı alımı yapılacak. Türk Silahlı Kuvvetleri Komutanlığına ise Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Milli Savunma Uzman Yardımcısı Alanları:

  • 14 kişi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası ilişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, MuhasebeFinansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Ekonomi, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Maliye veya MaliyeMuhasebe, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Çalışma Ekonomisi lisans programlarının birinden mezun olmak.
  • 13 kişi Hukuk lisans programından mezun olmak.
  • 3 kişi Türk Dili ve Edebiyatı lisans programından mezun olmak,
  • 3 kişi Tarih lisans programından mezun olmak.
  • 4 kişi Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.,
  • 4 kişi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekominikasyon Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,
  • 4 kişi Endüstri Mühendisliği, Endüstri Sistemleri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,
  • 5 kişi Sosyoloji, Psikoloji veya Felsefe lisans programlarının birinden mezun olmak,

Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcısı Alımı Alanları:

  • 4 kişi Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans programlarından mezun olmak,
  • 1 kişi Hukuk Lisans programından mezun olmak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

Adayların öncelikle yukarıda belirtilen nitelikleri taşıyor olmaları gereklidir. Sonrasında genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

Özel olarak ise, 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak, 2019 veya 2020 yıllarıdna yapılan KPSS'den en az 70 puan almış olmak, Her ne sebeple olursa olsun Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarılmamış olmak,YDS puanına sahip olma şartları aranacak.

BAŞVURULAR BAŞLADI!

MSB ve Genelkurmay Başkanlığına memur alımı başvuruları başladı. Adaylara başvuru için en geç 31 ocak 2021 tarihine kadar süre verildi. Bu yönde başvurular a https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

BAŞVURU KILAVUZU

BAŞVURU EKRANI