Gelir İdaresi Başkanlığı memur alımı hakkında duyuru yayımladı. KPSS 2023/2 ile büyesine memur ataması gerçekleştirecek olan Gelir İdaresi Başkanlığı yerleşen adayları duyurdu.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uyarınca, KPSS-2023/2 ile Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatındaki mühendis, mimar, teknisyen, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ile hizmetli kadrolarına yerleştirilen adaylar için istenen belgeler açıklandı.

Belge Teslim Tarihi Belli Oldu!

Adayların aşağıdaki belgeleri:

Gelir İdaresi Başkanlığı Merkez Teşkilatına yerleştirilenler, Gelir İdaresi Başkanlığı Personel Daire Başkanlığı Merkez Atama Müdürlüğüne, (Devlet Mahallesi Merasim Caddesi 9/1 Çankaya /ANKARA)

Ankara, Antalya, Balıkesir, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Malatya, Manisa, Samsun ve Şanlıurfa illerine yerleştirilenlerin ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı Personel Müdürlüğüne,

Afyonkarahisar, Bolu, Burdur, Elazığ, Hakkari, Tokat, Uşak ve Yozgat illerine yerleştirilenlerin ilgili Defterdarlık Personel Müdürlüğüne,

02.02.2024 Cuma Günü mesai sonuna kadar şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenlerin atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Kişisel bilgilerde değişiklik olması halinde (adres, telefon, medeni durum vb.) buna ilişkin bilgi ve belgelerin en kısa sürede müracaat mercilerine ibrazı gerekmektedir.

Yerleştirilen adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgelerine tercihlerin ÖSYM'ye internetle gönderildiği gün itibarıyla sahip olmaları; tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan; özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, sertifika vb. diğer belgelere ise tercih işlemlerinin son günü (27.12.2023) itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler Nedir?

1- KPSS sonuç belgesi,

2- ÖSYM’ce yerleştirildiğine ilişkin belge,

3- Öğrenim belgesi, (aslı ile karşılaştırılarak fotokopisi onaylanacaktır.)

a) Ortaokul veya lise öğrenimi normal eğitim süresinden fazla ise (hazırlık sınıfı) buna ilişkin diploma veya mezuniyet belgesi (aslı ile karşılaştırılarak fotokopisi onaylanacaktır.) (Diplomada hazırlık sınıfı belirtilmemiş ise hazırlık sınıfı okuduğuna dair okuldan alınacak belge)

b) Lisansüstü veya doktora eğitimini tamamlamış ise buna ilişkin belgenin aslı ve fotokopisi ayrıca getirilecektir.

4- T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus Cüzdanı, (aslı ile karşılaştırılarak fotokopisi onaylanacaktır.)

5- Şoför olarak atanacaklar için sürücü belgesi, (aslı ile karşılaştırılarak fotokopisi onaylanacaktır.)

6- Koruma ve güvenlik görevlisi olarak atanacaklar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (aslı ile karşılaştırılarak fotokopisi onaylanacaktır.)

7- Mal Bildirim Beyannamesi, (Form çıktısı önlü arkalı tek sayfa olarak alınacaktır.) (*)

8- Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi, (*)

9- Son 6 ay içerisinde çekilmiş 4,5x6 ebadında 4 adet fotoğraf,

10- Daha önce veya halen bir Kamu Kurum ve Kuruluşunda çalışanlar için görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,

11- Erkek adaylar için; Askerliğini yapanlar için terhis belgesi, yapmayanlar için askerlik durum belgesi (Karekodlu E-Devlet çıktısı),