Emniyet Genel Müdürlüğü personel alımı hakkında duyuru yayımladı. Geçtiğimiz günlerde ASHB tarafından yayımlanmış olan 2828 sayılı kanun ile personel alımı sonuçları açıklanarak Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmaya hak kazanan adaylar için istenen belgeler açıklandı. EGM bünyesine yerleştirilen adayların aşağıdaki belgeleri ilgili tarihe kadar iletmeleri gereklidir.

Belge Teslimi Başladı!

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Kurumumuza yerleştirilen adaylarca, aşağıda belirtilen atamaya esas istenilen belgelerin 07/06/2024 tarihi mesai bitimine kadar aşağıdaki adrese şahsen teslim edilmesi gerekmektedir.

Belge Teslim Son tarihi:  7 Haziran 2024

Belge Teslim Adresi: İnönü Bulvarı No:2 Bakanlıklar / ANKARA adresinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı A Blok Kat:3 - Sivil Personel Atama Şube Müdürlüğü

Adaylardan İstenen Belgeler Nelerdir?

  1. Dilekçe (form 2)
  2. Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık (2 adet) fotoğraf,
  3. Diploma (aslı ya da noter tasdikli örneği),
  4. Kimlik Belgesi
  5. Askerlik Şubesinden alınacak, Askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge (terhis, tecilli veya muaf olduğuna dair),
  6. Eşi Kamu Kurumunda çalışanların eş görev belgesi aslı,
  7. Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanların, bu durumu gösterir belge,
  8. Herhangi bir Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışanlar için, görev yaptığı kurumdan alacağı onaylı hizmet belgesi,