Belediyeler memur alımı için ilan yayımlamaya devam ediyor. Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere Belediye Memuru alımı yapılacak. Adaylar başvurularını ilgili belediyelere gerçekleştirmeleri için öncelikle belirtilen şartları taşıyor olmaları gereklidir. İşin Olsa ekibi olarak bugün yayımlanmış olan belediye memur alımı ilanlarını sizlerle paylaşıyor olacağız.

ALIM YAPACAK BELEDİYELER VE KADROLARI:

Nevşehir Kozaklı Belediyesi: Kocaklı Belediyesi bünyesine 3 kişilik boş kadro ile Genel İdare Hizmetleri sınıfında memur alacak. Bu kapsamda 1 Lise mezunu ve 2 Lisans mezunu memur alımı yapılacak. Alımlar 50 KPSS puanı ile yapılacak.

Aksaray Güzelyurt Belediyesi: Muhasebeci kadrosunda 1 kişilik boşluk ile ilk defa atanmak üzere memur alımı yapılacak. Adaylardan lisans seviyesinde 55 KPSS puanı şartı aranacak.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİRLER:

Söz konusu olan iki belediye bünyesine alımını yapacağı memur adayları için bazı nitelikler talep edecek. Bu kapsamda adayların genel olarak 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

Adaylardan özel olarak ise 2018 yılında ÖSYM tarafından yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından Lisans mezunları için KPSSp3 ve Lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 50 veya 55 puan almış olmak şartı aranacak. Bunun dışında Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve daha önce görev yapılan kamu kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak şartı aranacak.

BAŞVURULAR VE DETAYLAR:

Söz konusu iki belediye içinde başvuru tarihleri farklıdır. Ancak her iki belediye içinde başvurular sadece istenen belgelerle şahsen yapılacaktır. İşte başvuru şatları ve ilanların detayları.

Güzelyurt Belediyesi: 23.09.2020 tarihinden 25.09.2020 günü saat 17.00 a kadar. Detaylı bilgi Burada

Kozaklı Belediyesi: 16/09/2020 tarihinden 18/09/2020 günü saat 17.30’ye kadar. Detaylı Bilgi Burada

Editör: TE Bilisim