Devlet Su İşleri Kamu İşçi alımı ilanı yayımlandı. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan 908 İşçi alımından sonra beklenen 819 Kamu İşçi alımı ilanı da yayımlandı. İşin Olsa ekibi olarak sizlere DSİ 819 İşçi Alımı yapacağının bilgisini vermiştik. 

İLGİLİ HABER: https://www.isinolsa.com/kamu-iskur-alimi/dsi-2023-yili-819-surekli-isci-ve-personel-alimi-icin-yeni-h44352.html

Bu kapsamda DSİ bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere yayımladığı 26 Bölge Müdürlüğü Kamu İşçi alımı ilanı ile 819 kişilik kadro ile İşçi alımı yapılacak. İşin Olsa ekibi olarak sizlere haberimizde DSİ İşçi alımı hakkında tüm detayları aktaracağız.

819 Kamu İşçi Alımı İlanı Yayımlandı!

Devlet Su İşleri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile yayımladığı işçi alımı ilanı ile süreç 12 Mayıs 2023 tarihi ile başladı. Bu kapsamda ilan İŞKUR üzerinde yayımlanmıştır.

26 Bölge Kontenjan Dağılımı Nedir?

DSİ Yayımladığı ilana göre 26 bölge Müdürlüğünde görevlendirmek üzere " Operatör, Usta, Usta Yardımcısı, Yağcı, Sondaj İşçisi, Şoför " kadrolarında Sürekli işçi alımı yapacak. İşte kontenjan Dağılımı;

- Operatör

 • Dozer Operatörü 34 Kişi,
 • Beko Loder Operatörü 3 Kişi,
 • Greyder Operatörü 17 Kişi,
 • Yükleyici Operatörü 115 Kişi,
 • Eksvatör Operatörü 97 Kişi,
 • Vinç Operatörü 5 Kişi,
 • Kişi,Küçük İş Makinaları Operatörü 1 Kişi,
 • Kompresör Operatörü 1 Kişi,
 • Forklift Operatörü 2 Kişi,

- Usta

 • Çarkhane Ustası 8 Kişi,
 • Elektrik Tesisat Ustası 15 Kişi,
 • Elektrik-Elektronik Ustası 1 Kişi,
 • Ağır Vasıta Ustası 58 Kişi,
 • Demir Kaynak Ustası 22 Kişi,
 • Endüstriyel Otomasyon Ustası 1 Kişi,
 • Yapı Ustası 5 Kişi,
 • Boya Ustası 4 Kişi,
 • Kaporta Ustası 11 Kişi,
 • Ofset Ustası 2 Kişi,
 • Oto Elektrik Ustası 25 Kişi,
 • Döşeme Ustası 1 Kişi,
 • Marangoz Ustası 51 Kişi,
 • Motor Ustası 1 Kişi,
 • Oto Boya Ustası 52 Kişi,
 • Fayans Ustası 1 Kişi,
 • Sıhhi Tesisat Ustası 53 Kişi,

- Usta Yardımcısı 

 • Ağır Vasıta Usta Yardımcısı  1 Kişi,
 • Motor Usta Yardımcısı  9 Kişi,
 • Marangoz Usta Yardımcısı 1 Kişi,
 • Oto Elektrik Usta Yardımcısı 4 Kişi,
 • Demir Kaynak Usta Yardımcısı 20 Kişi,
 • Sıhhi Tesisat Usta Yardımcısı 1 Kişi,
 • Elektrik Tesisat Usta Yardımcısı 1 Kişi,

- Alet Operatörü 3 Kişi,

- Bakım Yağcı 18 Kişi,

- Sondaj İşçisi 107 Kişi,

- Şoför138 Kişi,

 • Şoför ( Ağır Vasıta ) ( CE Sınıfı ) 77 Kişi,
 • Şoför ( Ağır Vasıta ) ( CE ve G Sınıfı ) 8 Kişi,

- Topograf 5 Kişi,

- Treyler Operatörü 18 Kişi,

- Treyler Operatörü Yardımcısı 22 Kişi,

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.

5) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda hali hazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları halinde atamaları yapılmayacaktır.

6) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca yapılan arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engel hali bulunmamak.

7) İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adayların anılan Yönetmelik’in 5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.

8) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

Başvuru Özel Şartları Nelerdir?

Adaylardan herhangi bir KPSS Şartı talep edilemeyecektir. Bu kapsamda;

Eğitim şartı: En az ilkokul mezunu en fazla Lisa mezunu olmak ( Ön Lisans ve Lisans mezunlarının başvurusu alınmayacak )

Yaş şartı: 18 yaşını tamamlamış olmak ve 35 Yaşından gün almamış olmak. ( İlan tarihi olan 12/05/2023 tarihi itibariyle en fazla 35 yaşında olmak. (12/05/1988 tarihinden sonra doğmuş olmak) )

Mesleki Şatlar:

Alım yapılacak meslek Grubuna göre ilgili belgelere sahip olmak gereklidir.

Başvuru Süreci Başladı!

DSİ 819 İşçi alımı için başvurular İŞKUR üzerinde başladı. Adaylar başvurularını yapabilmeleri için öncelikle İŞKUR sistemine giriş işlemlerini gerçekleştirebilirler. Başvurular sadece İŞKUR Üzerinden Elektronik ortamda, İlçe Müdürlüğüne veya Alo 170 üzerinden başvuru yapılacaktır

Başvuru Tarihleri: 12 - 16 Mayıs 2023

Başvuru Adresi: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Kura İşlemi Yapılacak!

Başvuru yapmış olan adayların değerlendirilmesi için Devlet Su İşleri kura ile işe alım yapacak. Bu kapsamda Kura işlemleri;

Kura Yeri: Bölge Müdürlüğünün İnternet Sitesinde Yayınlanacaktır.

Kura Tarihi: 01.06.2023

Kura Saat Dilimi: Gün Boyunca (09:00 - 18:00)

İLANIN TAM METNİ