Diyanet İşleri Başkanlığı personel alımı için ilan yayımladı. Az Önce DİB resmi İnternet adresi üzerinde yayımlanmış olan ilana göre Bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 20 Şoför Alımı yapılacak. Şartlar ve Kontenjan detaylarını sizlerle paylaşıyoruz.

Şoför Alımı Kontenjan Detayları Nelerdir?

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatındaki eksikliği karşılamak üzere şoför kadrolarına sözlü sınav sonucuna göre kurum içi naklen atama yapılacaktır.

Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kapsamında 20 Şoför Alımı yapılacak.

Başvuru Şartları Nelerdir?

1. Halen Başkanlığımız Teşkilatında (görevlendirmeler dâhil) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi uyarınca çalışıyor olmak,

2. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,

3. En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

4. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

5. Başkanlık teşkilatında en az 2 (iki) yıl görev yapmış olmak,

6. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Eşdeğer kadrolar” başlıklı 44 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde sayılan yedinci kademe (Yardımcı hizmetler sınıfı) dışındaki ünvanlarda çalışıyor olmak veya bu ünvanlarda müktesebi bulunmak.

  • Aylıksız izinde bulunanlar dâhil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da bu sınava başvuru yapabilecektir.
  • Görev süreleri ve görevlendirme olarak çalışılan sürelerin hesaplanmasında DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından başvuruda bulunacak personelin bu süreleri bağlı bulunduğu birimlere müracaat ederek DİBBYS (İKYS) programına işletmesi gerekmektedir. DİBBYS (İKYS) programına işlenmemiş çalışma ve görevlendirme süreleri dikkate alınmayacaktır.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Diyanet Şoför Alımı başvurusu Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda Başvurular sadece Elektronik ortamda yapılması gerekmektedir.

Başvuru Tarihleri: 15 - 26 Nisan 2024

Başvuru Ekranı: https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav

İLANIN TAM METNİ

Editör: Erhan İmamoğlu