Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Memur Alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilana göre DHMİ 207 kişilik boş kadro ile taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere Asistan ve Stajyer ünvanlarında 207 kişilik kadro ile memur alımı yapılacak. Alımlar için adaylardan eğitim ve KPSS şartları aranacak.

Kadro Detayları Nedir?

Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.

Görev Yeri: DHMI (Taşra)

Atama Yapılacak Pozisyon Unvanı ve Sayısı: Asistan Hava Trafik Kontrolörü: 7 adet ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü: 200 adet

2020 Yılı 200 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alımı Şartları

DHMİ Asistan Hava Trafik Kontrolörü Başvuru Şartları 2020

Genel Başvuru Şartları:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) 18 yaşını tamamlamış olmak ,

d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak (Kurs başlangıç tarihi olan 15.08.2021 tarihinde askerlikle ilişkisi bulunmamak.),

e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş ve üzeri puan almış olmak

KPSS Şartı Nedir?

2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Sçeme Sınavından KPSSp3 puan türünden Asistan Hava Trafik Kontrolörü ve Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Adayları için en az 70 puan almış olmak gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Nasıl Yapılacak?

DHMİ ( Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü ) memur alımı için başvurular 16 Kasım 2020 tarihi itibari ile başlayacak olup en geç 30 Kasım 2020 tarihine kadar yapılacaktır. Adaylar başvurularını sadece isbasvuru.dhmi.gov.tr adresinden başvurmaları gerekmektedir. Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir.

İLANIN TAM METNİ