Devlet Su İşleri İşçi Alımı ilanı yayımladı. Az önce gelen ilana göre DSİ bünyesindeki eksikiği karşılamak üzere 2005 kişilik boş kadro ile Kadrolu İşçi Alımı yapacak. Alımlar 17 farklı pozisyonda yapılacak olup ilan hakkında detaylar Resmi Gazetede yayımlandı. Ayrıca Kamu İŞKUR İlanları kısmında yayımlanan ilan ile kadrolu işçi alımı başvuru süreci başlamıştır. Peki alım yapılacak kadrolar ne olacak? Kimler başvuru yapabilecek?

ALIM YAPILACAK KADROLAR:

Devlet Su işleri 26 farklı bölge müdürlüğünde görevlendirmek üzere 17 fakrlı kadro ile 2005 işçi alacak. Bu kapsamda alımlar:

 • Operatör 300,
 • Şoför (Ağır vasıta) 300,
 • Bakımcı Yağcı 150,
 • Ambar İşçisi 85,
 • Usta 250,
 • Akaryakıtçı 30,
 • Sondaj işçisi 150,
 • Kompresör Operatörü 21,
 • Vinç operatörü 14,
 • Laborant 50,
 • Laborant Yardımcısı 75,
 • Topoğraf 100,
 • Hidrolog 150,
 • Aşçı 103,
 • Aşçı Yardımcısı 47,
 • Teknisyen 80,
 • Bekçi 100,

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak.

3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

5) Yaptırılacak Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

6) Askerlik ile ilişiği olmamak. (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

7) Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

8) Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

9) Adayların Türkiye iş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla belirtilen bölümlerden mezun olmaları gerekmektedir.

10) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Devlet Su İşleri 2005 işçi alımı için başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinde 23 Ağustos 2021 tarihi ile yayımlanmış olup başvuru süreci başlamıştıtır. Başvurular 5 gün devam edecek olup adaylar en geç 27 Ağustos 2021 tarihine kadar başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular sadece İŞKUR üzerinden yapılacak.

NASIL BAŞVURU YAPILACAK?

Başvuru için adayların öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresine giriş yapmaları gereklidir. Sonrasında ise;

1. ADIM: İşyeri Türü kısmını Kamu olarak seçiniz.

2. ADIM: İşyeri Ünvanı yazan kısma DEVLET SU İŞLERİ yazarak Ara Butonuna tıklayınız.

İLANIN BAŞVURU KILAVUZU BURADA

Editör: TE Bilisim