Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Memur Alımı ilanı yayımlandı. Az Önce Resmi gazetede 6 Ekim 2022 tarihi ile yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Devlet Malzeme Ofisi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Tetiş Kurulu Başkanlığında görevlendirmek üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere 6 Müfettiş Yardımcısı Alımı yapacak. Alımlar 8. Dereceden olmak üzere Ankara ilinde gerçekleştirilecektir.

Müfettiş Yardımcısı Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Söz konusu yayımlanan memur alımı ilanı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre adaylardan " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, 18 yaşını tamamlamış olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" şartları aranacaktır.

Özel Başvuru Şartları Nedir?

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü adaylardan özel olarak, KPSS, Eğitim, Yaş, gibi nitelikler aranacak.

Ayrıca, Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak, Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak gereklidir.

Eğitim Şartı Nedir?

Devlet Malzeme Ofisi Lisans mezunu memur alacak. Bu kapsamda adaylardan Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri mezunu olmak şartı aranacak. Aynı zamanda Yurtdışında eğitim almış olan adaylar ise YÖK onaylı denklik belgesi olması gereklidir.

Memur Alımı Yaş Şartı Var!

Diğer Memur alımlarında olduğu gibi Devlet Malzeme Ofisi alımlarında da yaş şartı aranacak. Bu kapsamda adayların Sınavın yapılacağı yılın Ocak ayının ilk günü itibari ile 35 yaşından büyük olmamak şartı aranacak.

2021 veya 2022 KPSS İle Memur Alınacak!

Adaylardan KPSS'den en az 80 puan almış olmak şartı aranacak. Bu yönde adayların 2021 veya 2022 yılı KPSS'den P48 puan türünden en az 80 puan almış olmak gereklidir. Ay ı zamanda değerlendirme de 120 aday içerisinde olmak gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Gerçekleştirilecek!

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü memur alımında başvuru süreci Ekim ve Kasım ayında yapılacak. Başvurular sadece belirtilen niteliklerin sağlanıyor olması durumunda Elektronik ortamda başvuru yapılacak.

Başvuru Tarihleri: 24.10.2022 - 10.11.2022

Başvuru Ekranı: https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr