Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı memur alımı hakkında duyuru yayımlandı. Gelen duyuruya göre EKPSS ile yapılan tercihlerde yerleşen adaylardan istenne belgeler ve belge teslim tarihleri açıklandı.

Engelli Memur Alımı Yapılıyor!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ÖSYM aracılığı ile yayımlanan EKPSS Memur Yerleştirme kılavuzuna göre çeşitli kontenjanlarda memur alımı yapacak. Sonuçlarda yerleşen adayların belge teslimi yapmaları gereklidir.

Engelli Memur Alımı İstenen Belgeler:

 1. Yerleştirme Sonuç Belgesi
 2. Atama Başvuru ve Beyan Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanacaktır.)
 3. Mal Bildirim Formu (Eksiksiz doldurulup ön ve arka sayfaları imzalanarak kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir.)
 4. Kimlik fotokopisi ve Nüfus Kayıt Örneği (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 5. Diploma veya mezun olduğunu gösterir belgenin tasdikli sureti (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)
 6. Ortaöğrenim belgesinin onaylı örneği (Ortaokul veya lisede hazırlık okuyanlar için)
 7. 3 adet vesikalık fotoğraf (Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine göre çekilmiş)
 8. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir ancak askerlik görevini tamamlamış adayların ayrıca terhis belgesini eklemesi gerekmektedir.)
 9. Resmi kuruma ibraz edilmek üzere alınmış Adli Sicil Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir)
 10. “Erişkinler için Engellilik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış geçerli Erişkinler İçin Engellilik Sağlık Kurulu Raporu
 11. Kamu kurum ve kuruluşlarında hizmeti bulunanlar için ilgili kurumdan alınacak onaylı hizmet belgesi
 12. SGK Hizmet Dökümü Belgesi (E-Devlet kapısı üzerinden alınabilir.)

Duyuru'nun Dokümanları

Belge Teslim Tarihi Nedir?

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2024-1 EKPSS sonucuna göre Bakanlığımız kadrosuna yerleştirilen adayların aşağıda belirtilen belgeleri 08.03.2024 tarihi mesai bitimine kadar şahsen veya posta yolu ile Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir. Söz konusu belgelerin posta yolu ile gönderilmesi durumunda Bakanlığımıza ulaşıp ulaşmadığı bilgisi aşağıda belirtilen irtibat numaralarından teyit edilebilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Bakanlığımız sorumlu olmayacaktır.