Çalışma hayatı ile ilgili yapılan 2 kritik düzenleme var. Özellikle Meclis’e sunulan torba yasası ile kısa çalışma ödeneği ücretinde müfettiş şartının kaldırılmış olmasıdır. Kanun metnine göre başvuruda bulunacak kişilerin koşulları sağlıyor olması durumunda kısa çalışma ödeneğinden faydalanabildiler. Bu nedenle 60 gün boyunca müfettiş incelemesine de gerek kalmadı. Aynı zamanda günlük olarak  39 TL ücretsiz izin ödemesi gerçekleştirilmeye başlandı. Bu ücret iş veren kişiler tarafından ücretsiz izne ayrılan ya da kısa çalışma ödeneği alamayan çalışanlara verilecektir. Bu sebeple çalışma ödeneği alamayan işçiler ayda 1.170 TL ücret almış olacaktır. Ayrıca çalışanların hak kazanması durumunda en düşük 1561 TL çalışma ücreti verilecektir. Tavan ücret ise aylık 4.380 TL’ yi bulacaktır.

Birçok sendika ücretsiz izin parası nedeniyle müfettiş incelemesini ve işçilerin kısa çalışma ödeneği alamayacağından endişeleniyordu. Ancak Meclis’ e sunulan teklifler doğrultusunda sonuçlar hala beklenmektedir. Meclise sunulan teklifler aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

Madde 6- 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa göre geçici bir madde eklenmiştir. Geçici madde ‘’ iş veren tarafından kısa çalışma ödeneğinden faydalanamayan ya da ücretsiz izne ayrılan personellerin iş sözleşmesi fesh edilerek işsizlik ödeneğinden faydalanamayan personeller, herhangi bir SGK kuruluşundan yaşlılık aylığı almama şartı ile işsiz kaldıkları süre boyunca günde 39,24 TL ücret desteği sağlanacaktır. Ayrıca yapılan desteklerde damga harici herhangi bir kesinti yapılmayacaktır.

Madde 7- 4447 sayılı kanuna göre geçici madde eklenmiştir. Corona virüs nedeni işe iş veren kişiler zorlayıcı sebepler gerekçesi ile kısa çalışma başvuruları için uygunluk tespitinden geçecektir. İş veren kişilerin beyanına göre kısa çalışma ödemesi yapılacaktır. Ayrıca iş veren kişiler hatalı belge ya da bilgi vermesi sebebi ile yersiz ve fazla ödemelere sebep olacağı için yasal faiz iş veren tarafından tahsil edilecektir.