2020 yılı içerisinde çalışan annelerin yaralandığı emzirme ödeneğinden geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sene de uygulama desteği devam edecek. Bu doğrultuda çalışan ve çocuğu olan annelere sağlanan bu destekten yararlanmak isteyenlerin bazı şartları da sağlaması isteniyor. Birçok annenin merakla beklediği desteğin tutarı ise 2020 yılı için 201 TL olarak belirlendi. Buna göre desteğe ilişkin tutarlar ve diğer detaylar ise haberimizin devamında yer alıyor.

Ne Kadar Ödenecek?

5510 sayılı Kanunun 16’ncı maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan hükme göre Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verileceği hükme bağlanmış olup bu ödenek doğrultusunda her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılmasına bu şekilde hesaplanarak bulunacak tutarda ödeme yapılacaktır.

İlgili emzirme ödeneği tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2019 yılı için TÜFE oranlarında ortaya çıkan değişim oranının yüzde 11,84 olduğu dikkate alındığında, 2019 yılında 180,00 TL olan emzirme ödeneği tutarı 2020 yılında 201,31 TL şeklinde belirlenmiştir.

Şartlar Neler?

İlgili ödenekten 4A’lı çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki biryıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması, 4B’li çalışanlar için, doğumdan öncekibir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarınınödenmiş olması, Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması şartlarının sağlanması gerekiyor.

Editör: TE Bilisim