İş hayatında çokça karşımıza çıkan terimlerden bir tanesi de Brifing'tir. Toplantı, sunum, çalıştay, bilgilendirme toplantıları gibi terimlerin yanı sıra iş hayatında uygulanan bir diğer uygulama da brifing olarak karşımıza çıkıyor.

Brifing Nedir?

Kelime olarak eş anlamlıları özsunuş, sunum özetlem gibi kelimeler brifing kelimesine karşılık olarak geliyor. Anlamı ise bir iş bir konu hakkında özet olarak verilen bilgidir.

"Brifing," kısa ve öz bir şekilde bilgi verme amacı taşıyan bir toplantı veya sunumdur. Bu terim genellikle bir konu hakkında bilgi sahibi olmayan kişilere veya bir grup insana belirli bir konuda bilgi vermek amacıyla kullanılır. Brifingler, bir projenin durumu, yeni bir strateji, güncel gelişmeler veya başka önemli konular hakkında bilgi sağlamak için düzenlenebilir.

Brifingler, yöneticiler, çalışanlar, müşteriler veya diğer ilgili taraflar gibi farklı gruplara yönelik olabilir. Verilen bilgiler genellikle özetlenir, vurgulanır ve anlaşılabilir bir şekilde iletilir. Brifingler, iletişimi güçlendirmek, bir ekip veya topluluk içindeki herkesin aynı sayfada olmasını sağlamak ve hedeflenen hedeflere ulaşmak için kullanılır.

Brifing Kimlere Verilir?

Bir kurum ya da bir kuruluşta yetkili olan kişilerin kurum en üst amirine en üst yetkililerine verilen sözlü sunumlar özet bilgiler şeklinde yapılır. Bu toplantılarda alt birimlerden üst birimlere karşı brifingler yapılmaktadır. Özet bilgileri bir konu hakkında örnek olarak İstanbul Şehir hastanesinin yapım aşaması ne durumda! Bu konuda Sağlık Bakanlığı Bilim sanayi ve teknoloji Bakanlığı Cumhurbaşkanlığına brifing verebilir.

Brifing Kelime Anlamı ve İngilizcesi:

İngilizcede Briefing olarak geçen bir kelimenin karşılığıdır. Sözlükte geçen tanımda ise bir konuda özetle verilen bilgi ve açıklama olarak geçmektedir.

Brifing kelimesinin kökeni, Fransızca kökenli "brief" kelimesinden gelmektedir ve "kısa ve öz" anlamına gelir. Bu nedenle, brifingler genellikle temel ve özet bilgileri içerir.