Boğaziçi Üniversitesi personel alımı gerçekleştirecek. 4 Nisan 2023 tarihi ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre Boğaziçi Üniversitesi 74 kişilik boş kadro ile farklı kadrolarda en az lise mezunu sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Bu kapsamda alımlar 657 Sayılı devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki niteliklere göre 4/B sözleşmeli personel alımı yapılacak. Mezuniyete göre kontenjan dağılımı ve şartları haberde.

İlanda Değişiklik Resmi Gazetede Yayımlandı!

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (c) bendi çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinde 2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere 04.04.2023 tarihli ve 32153 sayılı Resmi Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan sözleşmeli personel alım ilanımızın:

1- Alınacak personel sayısını ifade eden "toplam 74 adet" kısmı "toplam 70" olarak güncellenmiş,

2- Başvuru No: 15, Başvuru No: 17, Başvuru No: 19, Başvuru No: 20, Başvuru No: 23, Başvuru No: 24, Başvuru No: 25 ve Başvuru No: 26 başlıklı pozisyonlara ilişkin "Aranan Nitelikler" kısmı aşağıdaki tabloda yer verilen şekliyle düzeltilmiş,

3- Başvuru No: 21 ve Başvuru No: 22’de belirtilen pozisyonlar iptal edilmiş, 4- Ayrıca Başvuru No: 25’ten alınacak personel sayısı "10" iken "9" olarak, Başvuru No: 26’dan alınacak personel sayısı da "8" iken "7" olarak güncellenmiştir.

Mezuniyete Göre Kontenjan Dağılımı Nedir?

Lise Mezunu: 13 Teknisyen, 26 Destek Personeli, 

Ön Lisans Mezunu: 1 Büro Personeli, 1 Destek Personeli / Şoför

Lisans Mezunu: 5 Mühendis, 2 Programcı, 20 Büro Personeli, 6 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Boğaziçi Üniversitesi personel alımında adaylardan 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak. Buna göre genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak" gibi şartlar aranacaktır.

Başvuru Özel Nitelikleri Nedir?

Adayların KPSS, Eğitim niteliklerine sahip olmaları gerekmekte olup ayrıca Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlı veya emekli aylığı almıyor olmak şartları aranacak.

KPSS Şartı Nedir

2022 yılında yapılan KPSS'den Lise için P94, Ön Lisans için P93 ve Lisans için P3 puan türünden en az 50 puan almış olmak gereklidir.

Mesleğe Göre Eğitim Nitelikleri ve Diğer Şartları:

Mühendis Alımı Şartları:

En az Lisans mezunu olmak ve alanında iş tecrübesine sahip olmak gereklidir. Alımlar " Bilgisayar, Makine" alanlarında alım yapılacak.

Destek Personeli Alımı:

Alanına göre Lise ve Ön Lisans mezunu alım yapılacak. Şoför alımında D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gereklidir. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı:

Güvenlik görevlisi alımları sadece Erkek adaylardan yapılacak. Buna göre en az 170 cm boyunda olmak, ve 5188 sayılı kanunun gerektirdiği nitelikleri taşıyor olmak gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular ilanın yayımlanması ile birlikte başlamış olup en geç 15 gün içerisinde gerçekleştirilmesi gereklidir. Başvurular sadece istenen belgelerle birlikte şahsen gerçekleştirilecektir.

Başvuru Tarihleri: 4 - 18 Nisan 2023

Başvuru Adresi: Boğaziçi Üniversitesi Hisar Kampüsü Başvuru Noktası

Başvuru İstenen Belgeler:

1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)

2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi

3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

4. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

5. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bir durum ya da bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

6. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir)

8. İş tecrübesi istenen pozisyonlarda iş tecrübesini gösteren belge

9. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek - psikiyatri doktorunun da heyette yer alması ve raporda onayı bulunması kaydıyla tam teşekküllü hastaneden alınmış heyet raporu)

İLANIN TAM METNİ

Editör: TE Bilisim