Bingöl Belediyesi memur alımı için ilana çıktı. Gece yarısı yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Bingöl Belediyesi bünyesine 657 Sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesi ve Belediye Zabıta yönetmeliğine göre yapılacak olup 16 kişilik kadro için açıktan atama ile memur alımı yapılacak.

MEZUNİYETE GÖRE KADROLAR DAĞILIMI NEDİR?

Lise Mezunu Memur Alımı ilanına göre 8 kişilik kadro ile Lise ve Dengi Okul Mezunu olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı ile zabıta memuru alınacak.

Ön Lisans Mezunu Memur Alımı kadrosuna ise 5 zabıta memuru alınacak. Adaylardan bu yönde Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranıyor.

Lisans Mezunu ise 1 kişilik kadro ile Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin ElektrikElektronik Mühendisliği Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak ve 2 kişilik kadro ile Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İnşaat Mühendisliği Lisans programından mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şartı aranacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lise 2018-KPSSP94, Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Bingöl Belediyesine Zabıta memuru alımı için adaylar başvurularına 22 Haziran 2020 tarihinde başlayacak olup 26 Haziran 2020 tarihine kadar saat 16:30 a kadar gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvurular ise, Şahsen Yenişehir Mah. Kutluay Sok. No: 4 BİNGÖL adresinde bulunan Bingöl Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacaktır.

İLANIN TAM METNİ