KPSS En Az 60 Puan İle 6 Belediye 87 Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

Belediyeler memur alımı ilanları yayımladı. Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar içerisinden 87 Zabıta Memuru alımı yapılacak. Şartlar ve ilanlar haberde.

KPSS En Az 60 Puan İle 6 Belediye 87 Zabıta Memuru Alımı Yapacak!

Belediyeler Memur alımı için ilan yayımladılar. 6 Farklı belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere farklı eğitim seviyelerinden olmak üzere Lise, Ön Lisans ve Lisans mezunu 87 Zabıta Memuru Alımı yapılacak. Belediyeler söz konusu ilanları yayımlayarak En az KPSS 60 Puan İle Memur Alımı yapacaklarını duyurdular. Peki adaylardan hangi şartlar aranacak? İlanların detayları nedir?

ZABITA MEMURU ALIMI YAPACAK BELEDİYELER:

Van Büyükşehir Belediyesi: 15 Zabıta Memuru,

Şırnak Belediyesi: Ön Lisans mezunu 1 ve Lisans Mezunu 1 Zabıta memuru,

Bahçelievler Belediyesi: 19 Zabıta Memuru,

Pendik Belediyesi: Lise, Ön Lisans ve Lisans Mezunu 20 Zabıta memuru,

Van İpekyolu Belediyesi: 30 Zabıta memuru,

Yaylakent Belediyesi: 1 Zabıta Memuru,

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI:

a)Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI:

KPSS Şartı: 2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavından lise için KPSSP94, Ön Lisans için KPSSp93 ve Lisans mezunları için KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Yaş Şartı: Yapılacak sınav tarihi ile 30 yaşından büyük olmamak.

Boy Şartı: 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.

Sürücü Belgesi Şartı: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

İLANLARIN DETAYLARI:

Van Büyükşehir Belediyesi İlanı

Şırnak Belediyesi İlanı

Bahçelievler Belediyesi İlanı

Pendik Belediyesi İlanı

Van İpekyolu Belediyesi İlanı

Yaylakent Belediyesi İlanı

YORUM EKLE