İki Belediye KPSS 50 ve 65 Puan İle VHKİ ve Trafik Memuru Alımı Yapıyor

Belediyelere memur alımı başvuruları devam ediyor. Geçtiğimiz gün başlayan başvuru ile belediyelere alım yapılacak. Şartlar ve kadro dağılımı haberde.

İki Belediye KPSS 50 ve 65 Puan İle VHKİ ve Trafik Memuru Alımı Yapıyor

Ülkemizde bulunan belediyelere farklı kadrolarda ve niteliklerde olmak üzere memur alımı gerçekleştiriyorlar. Başvuru süreci hafta başında başlayan belediyeler için başvuru süreci devam ediyor ve en geç 16 EKim 2020 tarihinde sona erecek.

Söz konusu İki Belediye bünyesindeki memur ihtiyacını karşılamak için farklı alanlarda memur alacak. Alımlar 657 sayılı Devlet memurlarınının ve belediye yönetmeliğine göre yapılacak.

Memur Alımı Yapacak Belediyeler:

Yayımlana ilanlara göre belediyeler bünyelerine, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Mimar, Mühendis, Tekniker, Belediye Trafik memuru, Tahsildar ve Düz memur alımı yapılacak. Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar başvuru yapabilecekler. 

Bu yönde Çüngüş Belediyesi 9. dereceli kadrosuna 2 VHKİ alımı yapılacak.

Şarköy Belediyesi ise 1 Mimar, 5 Mühendis, 2 Tekniker, 1 Belediye Trafik Memuru, 1 Tahsildar ve 4 memur alımı yapılacak.

Genel ve Özel Başvuru Şartları Nedir?

Genel olarak adaylardan 657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesindeki şartlar aranacak.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilensüreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak, ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

f) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)

Özel olarak adaylardan eğitim ve KPSS şartı talep edilecek.

  • Adayların 2018 yılında yapılmış olan KPSS'den Lisans mezunları için KPSSP3 ve Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 50, 60, 65 veya 70 puan almış olmak,
  • Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya kamu kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,
  • Belirtilen alanlarda ön lisans veya lisans mezunu olmak,

Başvuru Süreci Devam Ediyor!

İlgili belediyeler memur alımı için başvurular devam ediyor. Adaylar başvurularına 12 Ekim 2020 tarihi itibari ile başlamış olup en geç 16 Ekim 2002 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular sadece istenen belgeler ile birlikte şahsen Belediye yazı işleri müdürlüğüne yapılacaktır. İlanlar hakkında daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki bağlantıları kullanabilirsiniz.

KPSS 65 Puan İle Veri Memuru ( VHKİ ) Alımı İlanı

Şarköy Belediyesi Kamu Personeli ve Trafik Memuru Alımı

YORUM EKLE