Aktaş Belediyesi Tekniker ve Memur Alımı İlanı! En Az 60 KPSS İle

Aktaş Belediyesi Kadın Erkek adaylar içerisinden 2 Memur ve Kamu personeli alımı yapılacak. Ön Lisans ve Lisans mezunu adaylar başvuru yapacak.

Aktaş Belediyesi Tekniker ve Memur Alımı İlanı! En Az 60 KPSS İle

Belediye memur alımı ilanları gelmeye devam ediyor. Az önce Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilan ile Niğde İli Aktaş Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 2 kişilik kadro Tekniker Alımı ve Düz Memur Alımı yapacak. Alımlar ön lisans ve lisans mezunu adaylar içerisinden gerçekleştirilecek olup Kadın Erkek adaylar başvuru yapabilecek.

Alım Yapılacak Kadrolar Hangileri:

Aktaş Belediyesi 657 Sayılı Devlet memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Mahalli idarelere ilk defa atanacaklara dair sınav ve atama yönetmeliği hükümlerine göre,

  • Ön Lisans Mezunu Teknik Hizmetler sınıfında 1 Tekniker,
  • Lisans Mezunu Genel İdare Hizmetleri sınıfında 1 Memur,

Belediye Memur Kamu Personeli Alımı Başvuru Şartları Ne Olacak?

Aktaş Belediyesine memur ve tekniker alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak. Özel olarak ise KPSS, Eğitim nitelikleri aranacak. Ayrıca Daha önce görev yapılan Kamu Kurumu veya Kamu kuruluşundan disiplin cezası almamış olmak gereklidir. Eğitim olarak yukarıdakş tabloda belirtilen alanlarda eğitimini almış olmak gerekmektedir.

KPSS Şartı Nedir?

2020 yılında yapılmış olan Kamu Personeli Seçme sınavından Ön Lisans mezunları için KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış olmak ve Lisans mezunu için KPSSP3 puan türünden en az 75 puan almış olmak şartı aranacak.

Sürücü Belgesi şartı:

Adayların 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak şarttır.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular Nisan ayı içerisinde başlayacak olup isteyen şahsen isteyen de elektronik ortamda başvuru yapabilecek.

Başvuru Tarihleri: 4 - 6 Nisan 2022 ( Saat 08.00 ile 17.00 arasında )

Elektronik Başvuru Adresi: www.aktas.bel.tr

Şahsen Başvuru Adresi: Aktaş Belediyesi Cumhuriyet Mah. Belediye Cad. No:1 Aktaş Belediyesi NİĞDE

Başvuru İçin İstenen Belgeler:

a) Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

b) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)

ç) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.)

BAŞVURU KILAVUZU

YORUM EKLE