Dündarlı Belediyesi geçtiğimiz günlerde yayımladığı memur alımı ilanına göre bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak atanmak üzere Memur alımı gerçekelşeştirilecektir. Haber devamındaki adımları inceleyerek başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz.

Kontenjan Detayları Nelerdir?

Belediye Genel İdare Hizmetleri Sınıfında istihdam etmek üzere 8. Dereceli kadroya 1 kişilik boş kadro ile Muhasebeci alımı gerçekleştirilecek. Kadın Erkek adaylardan başvuru alınacak olup Ön Lisans mezunu başvuru alınacak.

Ayrıca Muhasebeci alımı için adayların Önlisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin İşletme Yönetimi veya Muhasebe bölümlerinin birinden mezun olmaları gerekmektedir.

KPSS 63 Puan İle Memur Alımı Yapılacak!

Belediye memur alımında Düşük KPSS puan şartı istenecektir. Bu kapsamda adayların 2022 yılında Ön Lisans seviyesinde KPSSP93 puan türünden en az 63 puan almış olmak gereklidir.

Başvuru Süreci Başladı!

Belediye memur alımı için başvurular başladı. 6 Mart 2023 tarihi ile başlayan başvurular en geç 10 Mart 2023 tarihine kadar yapılmış olması gerekmektedir. Başvurular sadece şahsen gerçekleştirilecektir.

Başvuru Belgeleri Nelerdir?

Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemiz www.dundarli.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir.)

c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),

ç) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.

e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

f) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi Belediyemizce onaylanabilir.) Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir.)