Çadırkaya Belediyesi Memur Alımı yapıyor. Yayımlanan 6 Ekim 2023 tarihli ilan listesine göre Belediye bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere Mahalli İdarelere ilk defa atanacaklara uygulanacak sınav yönetmeliği ile memur alımı yapılacak. 

Başvuru Kontenjan Bilgisi Nedir?

Belediye toplamda 2 kişilik kadro ile Lisans Mezunu Memur Alımı yapacak Kadın veya Erkek adayların başvuru yapabileceği ilan için alımlar 9. Dereceli 1 kişi ve 8. Dereceli 1 kişi olmak üzere 2 Düz Memur Alımı yapılacak.

Başvuru İçin Adaylardan Hangi Şartlar Aranacak?

Çadırkaya Belediyesi Memur alımı için genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere 48. maddesindeki şartlar aranacak. Bu yönde özel olarak ise;

2022 yılında yapılan KPSS'den Lisans seviyesinde P3 puan türünden en az 75 veya 80 puan almış olmak şartı aranacak.

Daha önce Görev yapılan Kamu Kurumu veya Kuruluşundan disiplin cezası ile ayrılmamış olmak,

En Az B Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

Yukarıdaki tabloya göre belirtilen eğitim niteliklerini sağlıyor olmak gereklidir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Çadırkaya Belediyesi memur alımı için başvurular  3/11/2023-17/11/2023 tarihleri arasında (mesai saatleri arasında) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Yeni Mah. Zübeyde Hanım Cad.No:39 Çadırkaya Belediye Başkanlığı  Çadırkaya Beldesi Tercan /ERZİNCAN) adresine yapılacak.

İLANIN TAM METNİ