Beykoz Belediyesi memur alımı için ilan yayımladı. 27 Ocak 2022 tarihli yayımlanan Resmi gazete ilanlarına göre Beykoz Belediyesi bünyesindeki memur eksikiğini karşılamak üzere 7. Dereceli kadroya Genel İdare Hizmetleri sınıfında 5 kişilik kadro ile Müfettiş Yardımcısı alımı yapacağını bildirmişti. Başvuruların 25 Şubat 2022 tarihi ile sona ermesinin ardından 10 mart 2022 tarihli yeni bir resmi gazete kararı iie sınav süresi değişti.

10 Mart 2022 Resmi Gazete Kararı:

27/01/2022 tarihli, 31732 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan Müfettiş Yardımcılığı Mesleki Giriş Sınavı İlanında yer alan; “1 - SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ” başlıklı bölümdeki “13.03.2022” ibaresi, “20.03.2022” şeklinde düzeltilmiştir. İlan Olunur

Söz konusu karar öncesi İlanın metnine göre,

Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulü) ve sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yazılı sınav 13.03.2022 tarihi Pazar günü saat 14:00’da Beykoz Belediye Başkanlığı Ana Hizmet Binası - Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Cad. No:43 Beykoz/İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sözlü sınavın günü ve saati, yazılı sınav sonuçlarının duyurulduğu ilanda açıklanacaktır.

şeklindeydi.

Müfettiş Yardımcısı Sınav Konuları Nedir?

a) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel Esasları, İdari Yargı, İdari Teşkilat, 657 sayılı Kanun), Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları), Ceza Muhakemeleri Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku ve Eşya Hukuku), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Genel Esaslar ve Kıymetli Evrak Hukuku), Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB’nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel yönetim paradigmasına ilişkin temel bilgiler).

b) İktisat: İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat), Ekonomi Politikası, Para Teorisi ve Politikası, Uluslararası Ekonomi, İşletme İktisadı, Güncel Ekonomi Politik.

c) Maliye: Maliye Teorisi (Kamu gelir ve giderleri, kamu borçları, bütçesi), Maliye Politikası, Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar).

ç) Muhasebe: Genel muhasebe, mali tablolar analizi.

d) Yerel Yönetimler: Yerel yönetimlere dair teorik bilgiler ve ilgili mevzuat (5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu).

BAŞVURU KILVUZU

Editör: TE Bilisim