Belediye Memur Alımı yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanmış olan memur alımı ilanına göre Karasu Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere 6. dereceli kadroya istihdam edilmek üzere Zabıta Memuru alımı yapılacak. Bu kapsamda başvurular başlamış olup adaylar başvurularını sadece istenen belgelerle yapılacak.

Başvuru Kontenjan Bilgisi Nedir?

Belediye bünyesindeki eksikliği gidermek için yayımladığı ilana göre Genel İdare Hizmetleri sınıfında istihdam edilmek üzere 6. Dereceli kadroya 6 Zabıta Memuru alımı yapacak.

Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı!

Belediye ye Memur Alımı için başvurular Hafta başı itibari ile başlamış olup en geç 14 Nisan 2023 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular için adayların belirtilen bazı nitelikleri sağlıyor olmaları gerekmekte olup istenen belgeleri temin etmeleri gereklidir.

Başvuru İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

  • Nüfus cüzdanı aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyemizce tasdik edilebilir),
  • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
  • Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
  • 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak,

Nasıl Başvuru Yapılacak?

Adaylar öncelikle Karasu Belediyesi resmi internet adresi üzerinden Elektronik ortamdan temin edecekleri başvuru formunu imzalayarak ve yukarıdaki belgeleri ekleyerek Belediye ye şahsen başvuru gerçekleştirmeleri gereklidir.

Başvuru Adresi: Karasu Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, İncilli Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:11 Karasu Belediyesi Karasu/SAKARYA

İLANIN DETAYLARI: https://www.isinolsa.com/belediye-personel-alimi/karasu-belediyesi-lisans-mezunu-memur-alimi-zabita-ilani-13-h43968.html