Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alımı için ilan yayımladı. Resmi Gazetede 06 kasım 2020 tarihi itibari ile yayımlanmış olan ilana göre kalkınma ajansına 6 kişilik boş kadro ile memur personel alınacak. Alımlar farklı pozisyonlarda yapılacak personel alımları için adaylardan bazı nitelikler aranmaktadır.

Alım Yapılacak Pozisyonlar:

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 1 (bir) İç Denetçi, 4 (dört) Uzman Personel, 1 (bir) Destek Personeli pozisyonları için toplam 6 (altı) personel istihdamı gerçekleştirecektir.

Başvuru Şartları Nedir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

KPSS'li KPSS'siz Alım Yapılacak!

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı personel alımı için Uzman Perosnel ve Destek Personel adaylarından KPSS şartı aranıyor. Bu kapsamda adayların P1, P2, P3 puan türünden en az 80 puan almış olmaları gereklidir. Diğer pozisyonlar için ise adaylardan KPSS şartı aranmayacaktır. Tecrübe ile başvuru yapabilmektedir.

Başvurular Ne Zaman Yapılacak?

Başvurular, 5 Aralık 2020 tarihinden başlayarak, son başvuru zamanı olan 20 Aralık 2020 tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Editör: TE Bilisim